cele edukacyjne

 1. Uzyskaj narzędzi metodologicznych badań i analiz, rozwój umiejętności uczenia się, krytycznego wyboru i refleksji w celu umożliwienia prawidłowego wdrażania zdobytej wiedzy w praktycznych sytuacjach; 2. Plurilinguística rozwijać umiejętności komunikacyjne, pogłębiając znajomość języków obcych, ze szczególnym naciskiem na te i języka ojczystego; 3. Zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu translatoryki; 4. Opracowanie tłumaczenie intensywnej praktyki dla języka ojczystego i języka obcego w poszczególnych dziedzinach wiedzy, w tym tłumaczenia technicznego i naukowego, literackiego w sprawach biznesowych i nauk społecznych i humanistycznych; 5. Rozwijanie umiejętności, które dążą do specjalistą w dziedzinie tłumaczeń, albo w wyspecjalizowanych firm lub samodzielnej pracy.

 2. Rozwijanie zdolności językowej i kulturowej mediacji informacji, pomysłów, problemów i rozwiązań w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

 3. Rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania nowych technologii w celu przeliczenia.

  Warunki dostępu

  Wejście do kursu można dokonać za pośrednictwem Krajowego konkurować o dostęp do szkolnictwa wyższego, specjalnych systemów, specjalne konkursy dostępu (M23) lub procedury ponownego wjazdu i transferu oczywiście zmian. Aby zgłosić się do szkolnictwa wyższego poprzez Ogólnopolskim Konkursie dostępu, studenci muszą spełniać warunki określone przez Generalną Dyrekcję Szkolnictwa Wyższego. Skonsultuj http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Acesso/ International Student: http://fcsh.unl.pt/internacional/admissoes

  Wymagania dotyczące stopnia lub dyplomu

  Czas trwania: 3 lata / 6 semestrów student musi wykonać 180 punktów: 42 kredytów wykonane w programie przedmiotów obowiązkowych, 108 warunkowe kredyty i karty opcjonalnej 30 kredytów wykonywane w wolnych opcji lub drobne z innej nauki. Każdy semestr, uczniowie nie powinni zarejestrować się w więcej niż 30 punktów, z zachowaniem pierwszeństwa, jeżeli zostały ustawione. Na początku każdego semestru studenci będą udzielać informacji o kursach, aby być bardziej dostosowane do ich kariery akademickiej.

Licencjackich studenci mogą również korzystać z różnych programów mobilności w FCSH / NEW uczestniczy jako Erasmus +, Almeida Garrett, między innymi, a udział w badaniach w ramach jednostek naukowych w ramach Wydziału.

Dostęp do innych kursów

Daje dostęp do dowolnego ciągu 2 cyklu lub absolwenta.

Zatrudnialność:

Tłumaczenia ustne i pisemne w prywatnych firmach i instytucjach publicznych.

zasady wyceny

Regulamin dostępny w intranecie oceny. System klasyfikacji: FCSH uczniów są oceniane na podstawie prac opracowanym przez semestru na podstawie udziału w zajęciach, złożenie pracy pisemnej i ustnej, testów i egzaminów. W rezultacie uzyskuje się poprzez ciągłą oceny lub ocenę w testach jest wyrażony w skali od 0 do 20 ° C. Aby uzyskać zezwolenie musi mieć co najmniej 10 punktów, jednak uczniowie, którzy nie mają jeszcze jedną szansę, aby powtórzyć badania. PROCEDURY DOTYCZĄCE OCENY: - Pracownik-Student - Studenci ze statusem najlepszych sportowców - matek i ojców studentów - liderów Stowarzyszenia - Militaria - innych szczególnych przepisów ustanowionych prawnie. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami mogą skorzystać z warunków nauczania i uczenia się w celu zaspokojenia ich potrzeb.

Program prowadzony przez:
 • Język angielski
 • Portuguese (Portugal)

Zobacz 13 więcej kursów w Universidade Nova de Lisboa - Faculty of Social Sciences and Humanities »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Duration
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
1,064 EUR
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Termin nadsyłania zgłoszeń