WYNIKI PROGRAMU STUDIÓW

  • Podejmowanie decyzji oceniających ich wpływ na ekonomiczny i kulturalny rozwój społeczeństwa, dobrobytu i środowiska.
  • Krytycznie oceniaj i odzwierciedlaj swoje działania, mając świadomość wagi uczenia się przez całe życie.
  • Aby komunikować się na piśmie i ustnie, przekazując wiedzę fachową w języku litewskim i obcym.
  • Współpracować, pracować w zespole, brać odpowiedzialność za pracę swoich i kolegów.
  • Poznanie metod badawczych i prognozowanych modeli analizy ekonomicznej.
  • Zbieranie, systematyzowanie i ocenianie informacji gospodarczych za pomocą szeregu metod analizy, zgodnie z zasadą poufności.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 5 więcej kursów w Vilnius University Of Applied Sciences VIKO »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sie 2019
Duration
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
2,800 EUR
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa