Nowy kurs Dyrektorów innowacji Univale we wszystkich aspektach dotyczących tworzenia tej zawodowym najwyższą wagę do wspierania gospodarczej i finansowej naszego kraju. Oprócz szkolenia strategicznego i istniejących etyki, przygotowanie uczniów do opracowania całościowej wizji, jak również innowacyjnego i zrównoważonego HR, marketingu, produkcji, logistyki, równości i jakości, nowy kurs przychodzi z dużą szczelinę dać nacisk finansów, głównym wąskie gardło istniejących w firmach i projektów w Brazylii. Tak więc, nowa administracja zawodowa będzie w stanie wykryć, zanim inni, główne bariery firmy lub projektu, jak również ustawa proponuje model nowego zarządzania, szczuplejsze, skuteczny, innowacyjny i zyskowny.

Student rozwija także praktykę w papiery akademickich, seminariów, wykładów i integracja projektu Przeprowadzenie innowacyjną działalność programową, która przygotowuje studentów do montażu i zarządzaniu firmą. Różnica polega na tym, że to doświadczenie pierwszego do ostatniego roku. Ponadto studenci uczestniczą w wizytach technicznych i staży w ramach umowy z firmami uczelni w regionie.

Program prowadzony przez:
  • Portuguese (Brazil)

Zobacz 1 więcej kursów w Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Mar 2020
Duration
8 semestry
Zaoczne
Cena
560 BRL
R $
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Mar 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń

Mar 2020