cele edukacyjne

1) Aby mieć szeroki i krytycznie ludzkiej przeszłości wraz z zrozumienia, jak tych warunkach teraźniejszości i przyszłości, jak również nasze postrzeganie obu; 2) Aby wykazać zrozumienie dla punktów widzenia wynikających z różnych historycznych poprzedników, w różnych kontekstach kulturowych i geograficznych, w interpretacji kultury materialnej; 3) Aby wiedzieć o obecności człowieka i jego materialnym świadectwem na jego historycznym kontekście, zwłaszcza w dzisiejszej Portugalii; 4) posiada ogólną wiedzę z zakresu kultury materialnej z różnych okresów w historii Portugalii; 5) W celu zrozumienia metod i technik stosowanych w archeologii, a także wiedzieć o publikacji odpowiednich ustaleń; 6) W celu zdobycia doświadczenia w manipulacji, interpretacja i kontekstualizacji znalezisk archeologicznych: 7) Aby zdobyć pracę w terenie archeologii i doświadczenia laboratoryjnego.

Warunki dostępu

Studenci mogą być dopuszczone do Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem Krajowego Konkursu dostęp do szkolnictwa wyższego, specjalne konkursy / ustrojów i układów wejściowych, systemy ponownej rejestracji, zmian kursów i transferów. Aby ubiegać się o dostęp do szkolnictwa wyższego poprzez Ogólnopolskim Konkursie, studenci muszą spełniać wymagania opisane w DGES / dostęp do szkolnictwa wyższego.

Stopień wstępne

Czas trwania: 3 lata / 6 semestrów.

Studenci muszą wykonać 180 punktów: 126 kredytów opartych na obowiązkowych jednostek programowych, 24 kredyty mają być wybrane w zestawie fakultatywnych optionals i 30 punktów podejmowanych w wolnych-elekcyjny optionals lub małoletniego innej dziedzinie naukowej. Każdy semestr, student nie może zarejestrować się w więcej niż 30 punktów, z zachowaniem pierwszeństwa, gdy zostały one ustawione. Na początku każdego semestru, studenci zostaną poinformowani o jednostkach programowych do przeprowadzenia w celu przywłaszczenia ich do kariery akademickiej.

Licencjackich studenci mogą nadal korzystać z różnych programów mobilności, w której FCSH / NOVA uczestniczy jako Erasmus +, programy wymiany Almeida Garrett, między innymi, a także uczestniczyć w badaniach w ramach jednostek naukowych Wydziału.

Dostęp do innych kursów

Zakończenie stopnia licenciatura pozwala posiadaczowi na zastosowanie programów magisterskich lub innych studiów podyplomowych, w tym te, które nie nadają stopnia.

zasadom oceny

Studenci FCSH są oceniane na podstawie prac opracowanym przez semestru na podstawie udziału w zajęciach, prezentacja pisemnych i ustnych sprawdzianów i egzaminów. W rezultacie uzyskuje się poprzez ciągłą oceną lub oceny badań jest wyrażana w skali od 0 do 20 ° C. Aby uzyskać zezwolenie, studenci muszą mieć co najmniej 10 punktów, aby zdać jednak, którzy nie mają jeszcze jedną szansę, aby powtórzyć egzaminy. PROCEDURY DOTYCZĄCE OCENY: - Pracownik-Student - Studenci ze statusem najlepszych sportowców - matek i ojców studentów - liderów asocjacyjnych - Military - Pozostałe szczególnych zasad przewidzianych prawem. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami mogą skorzystać z warunków nauczania i uczenia się w celu zaspokojenia ich potrzeb.

Program prowadzony przez:
  • Język angielski
  • Portuguese (Portugal)

Zobacz 13 więcej kursów w Universidade Nova de Lisboa - Faculty of Social Sciences and Humanities »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Duration
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
1,064 EUR
1 063,47 € / rok 3 000,00 € / rok (International Student)
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Termin nadsyłania zgłoszeń