Utworzenie Wydziału Architektury sięga 2003 roku. Zapewnia program prowadzący do stopnia licencjata w specjalności inżynierii architektonicznej. Studenci zdaniu egzaminu umiejętności architektoniczne w dziale inżyniera mieć wybór, aby zapisać się na wydziale architektury.

PPUARCH01

Misja i cele programu

Misją Budownictwa i Architektury na Wydziale Inżynierii Politechniki Palestyny ​​jest zapewnienie naszym studentom niezbędnej bazy akademickiej wymaganych do prowadzenia zaawansowanych badań prowadzących do zaawansowanych stopni i przygotować je na całe życie kariery praktykujących inżynierów zawodowych.

Celem tego działu jest do architektów, absolwentów, którzy są w stanie zarówno w aspekcie teoretycznym i praktycznym, aby odegrać swoją twórczą rolę w kształtowaniu wbudowany palestyńskiego środowiska, biorąc pod uwagę kontekst społeczny i nowoczesnych technologii, w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej oraz wzmocnić nasze środowisko kulturowe.

PPUARCH02
Program prowadzony przez:
  • Język angielski
  • Arabic (Jordan)

Zobacz 8 więcej kursów w Palestine Polytechnic University »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sie 2019
Duration
Skontaktuj się ze szkołą
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa