Read the Official Description

Licencjackie architektury stopnia przyznawana jest po zakończeniu pięcioletniego programu nauczania. Zakwalifikowani studenci mogą zdecydować się realizować równolegle drugi licencjat z architektury wnętrz stopnia.

W Stanach Zjednoczonych, większość tablice rejestracyjne państwowe wymagają pewnego stopnia z akredytowanych profesjonalnych studiów jako podstawowy warunek do uzyskania licencji. Zarząd Narodowego architektoniczne akredytacji (NAAB), który jest jedynym Agencja upoważniona do akredytacji programów studiów zawodowych w USA w architekturze, rozpoznaje trzy rodzaje stopni: licencjackie z architektury, Master of Architecture, a lekarz Architektury. Program może być udzielone sześć, trzy lub dwu-letnią akredytację, w zależności od stopnia jego zgodności z ustalonymi standardami edukacyjnymi.

Lekarz Architektury i Master of Architecture programów studiów mogą składać się z pre-zawodowym licencjat i profesjonalnego Wyższe, że kiedy zdobył kolejno, stanowią akredytowanego kształcenia zawodowego. Jednak wstępnie zawodowy nie jest samo w sobie uznawane za akredytowanego stopnia. przy następnej wizycie akredytacja Auburn dla programu architektura jest w 2017 roku.

Auburn University, School of Architecture, Planowania i Architektury Krajobrazu oferuje następujące Naab-akredytowanych studiów: Bachelor of Architecture (159 punktów). Czteroletni wstępnie profesjonalnym Bachelor of Science in Environmental Design nie jest profesjonalnie akredytowanych stopni.

Auburn University jest członkiem Association of Collegiate Schools of Architecture.

Uczniowie zachęcani są do pracy w biurze architekta na placu budowy lub w innym zatwierdzonym profesjonalnego przedsięwzięcia przed ich czwartym roku.

Bachelor of stopni programu architektury wnętrz oferuje holistyczne podejście do projektu, który koncentruje się na relacji między wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Architektura wnętrz Uczniowie rozwijają krytyczne zwiększona zdolność myślenia w odniesieniu do budowy przestrzeni, progressive istotności, trwałości i reprezentacji. Auburn zintegrował architektury wnętrz i architektury w tym wyjątkowym programem w wyniku przyznania dwóch stopni po ukończeniu piątego roku studiów. Nie jest możliwe, aby uzyskać tytuł licencjata w dziedzinie architektury wnętrz bez podwójnego Architektury zawodowy. Architektura studenci muszą stosować oddzielnie do Architektury Wnętrz Programu w drodze konkursu wniosków. Absolwent, który otrzymuje tytuł licencjata wnętrz stopnia architektura i licencjackie z architektury stopnia jest osoba przeszkolona w architekturze wnętrz i architektury, który jest uprawniony do zasiadania za architektoniczny licencyjnej egzamin po ukończeniu IDP a następnie usiąść do egzaminu NCDIQ do wnętrz, w oparciu o przegląd transkryptu. Zobacz doradcę o szczegóły.

Architektura standardów akademickich i zasady

Zapisy w studiach drugiego roku jest ograniczona i kwalifikowanie do akceptacji Architektury i Architektury Wnętrz jest na podstawie wyników w kursach w pierwszym roku modelowego programu. Architektura Program oferuje dwie opcje do ukończenia pierwszego roku Pre-architektura modelowego programu: sekwencja Fundacja Jednostka Studio i sekwencję Lato Design Studio. Umieszczenie Pre-Architecture uczniów do którejkolwiek z tych sekwencji wejściowych ustalana jest przez Komitet Programowy Architecture. Informacje dotyczące procesu umieszczania sekwencji wejściowej zostanie wysłany do wszystkich studentów Pre-Architecture, którzy zostali dopuszczeni do Auburn dniu lub przed dniem 1 lutego poprzedzającym wejście spadek długoterminowej. Uczniowie nie biorący udział w Fundacji Studio jednostki mają możliwość być wybrane, aby wprowadzić sekwencję Design Studio w semestrze letnim po pierwszym roku od rejestracji. Umieszczenie w jednostce Fundacja Studio Sequence zostaną przekazane przed Camp War Eagle. studenci Wstępnie Architektura musi otrzymać "S" w 1000, Arch ARCH 1010 i 1060 ARCH przed dopuszczeniem do sekwencji oczywiście ARCH 1020 / ARCH 1420. Studenci zaakceptowanych do sekwencji Fundacja Jednostka Studio nie może odroczyć ich akceptację do kolejnego roku akademickiego. Studenci, które nie przejdą pomyślnie zakończyć sekwencję studio semestrze zimowym lub studenci nie przyjęty do sekwencji Drugi rok Studio pod koniec semestru wiosennego nie zostanie odesłana do Fundacji Programu sztukę. Ci studenci mogą wybrać do udziału w kolejnej sesji Lato Projekt Studio i będą zobowiązani do uczestnictwa w całym programie letnim. Kwalifikacja jest zależna od kryteriów Lato Design.

Auburn University studenci, którzy ukończyli 27 godzin, przechodzą ARCH 1000, fizyka ogólnym I i Analiza I czy matematyki 1150 i osiągnąć minimalny łączny GPA 2,80 kwalifikują zostać przyjęty do Letniej Design. W przypadku wygaśnięcia wszystkich dostępnych miejsc Lato konstrukcyjne nie są wypełnione na podstawie podanych kryteriów, komisja może zdecydować się na obsadzenia pozostałych miejsc na podstawie wyników w nauce wnioskodawców. Sekwencja Lato Design Studio jest podzielony na dwie sesje. W trakcie pierwszej sesji pracy każdego studenta jest okresowo w rankingu w stosunku do jego / jej rówieśników. Pod koniec pierwszej sesji studenci o najwyższej randze w tej klasie są przyjmowane do Sesja druga, z zastrzeżeniem dostępnego miejsca. Studenci nie zaakceptowanych do drugiego roku Studio może zdecydować się odzyskać całą sekwencję kursów podczas następnego lata projekt sesji, jeżeli spełniają one kryteria przyjęcia lub mogą zdecydować się na zmianę kierunków.

Wstęp do sekwencji Drugi rok Studio opiera się na otrzymaniu stopnia C lub lepiej w obu ARCH 1020 i 1420 ARCH. Polityka Regulacja stopnia nie mogą być wykorzystywane, aby przejść do drugiego roku Studio.

W przypadku otrzymania gatunek D lub F w dowolnym wymaganym oczywiście w poważnym, przegląd jest wymagane w przypadku kontynuacji w programie. Na podstawie wyników tego przeglądu, student może zostać zobowiązany do powtórzenia kursu lub, w przypadku pracowni projektowych, całej sekwencji Studio dla tego danego roku poziomie. Studenci otrzymujący drugą D powtarzając wymagany kurs zostaną poddane przeglądowi przez trwanie w programie. Podobnie, student odbiera większość klas C lub uboższy może zostać zweryfikowana przez trwanie w programie.

Studenci muszą utrzymywać profesjonalne standardy zachowania, jak określono w Polityce eHandbook Studenta, w każdym czasie, gdy na nieruchomości uniwersyteckiej podczas uczestniczenia w szkolnych sponsorowanych wyjazdów, wydarzeń i działań. Niespełnienie tego warunku może być podstawą do zwolnienia z tego programu.

Aby przejść do rozpoczynającego sekwencję studiu projektowym w trzecim, czwartym, piątym lub poziomów roku, student musi ukończyć wszystkie wymagane kursy warunkiem dla tej danym roku poziomu, jak wskazano w modelu nauczania. Zapisy w 3000 na poziomie kursów BSCI będą ograniczone do tych studentów z GPA 2,50 lub powyżej i drugim roku stojących w studiu projektowym.

Studenci architektury transferowe

Przeniesienie uczniów w Architektura musi spełniać minimalne wymagania ustalone przez Auburn University które mają być dopuszczone do College of Architecture, projektowych i konstrukcyjnych. Zostaną oni poinformowani na początku sekwencji Lato Projekt Studio. studenci transferowe muszą również spełniać minimalne kwalifikacje o dopuszczenie do lata Design. studenci transferowe powinny skontaktować CADC Student Services najpóźniej stycznia poprosić o miejsce w Letniej Design Studio.

Umieszczenie Fundacja Jednostka Studio dla kandydatów Transfer jest ustalana każdego roku przez dyrektora szkoły, przewodniczący programu architektury, pierwszym roku koordynator programu oraz przedstawiciel Urzędu Usług Studenckich. Do 20 procent stanowisk Fundacja Jednostka Studio mogą być zastrzeżone dla przelewów rocznie; Jednak, pozycje zostaną wypełnione tylko wtedy, gdy wyniki w nauce przekazującej studenta jest konkurencyjna z Fundacją Jednostka Studio top tier rankingu studentów od tego roku akademickiego rundzie wstępu studiów. Jest to możliwe, aby mieć Unit Fundacja Studio bez studentów transferowych. Transfery przyjęte do założenia jednostki Studio sekwencja nie może odroczyć ich akceptację do kolejnego roku akademickiego.

Przeniesienie uczniów z Naab akredytowanych programów architektonicznych, oprócz spełniające minimalne wymagania określone przez Auburn University, będą zobowiązani do przedstawienia portfolio swoich prac Komitetu Akademickiego Przeglądu (ARC) do oceny. ARC będzie określenie poziomu umieszczenia w profesjonalnym studio projektowania architektury kolejności lub w programie wstępnej architektury.

Szczególne możliwości dla wykwalifikowanych studentów architektury i architektury wnętrz

W trzecim roku studenci projektowania studio mogą uczestniczyć w co najmniej jednym z wielu badań terenowych możliwości mających na celu wzbogacenie doświadczenia uczenia się uczniów i przygotowanie uczniów do życia zawodowego. Możliwości te obejmują zarówno międzynarodowy program badań z różnych opcji dla studiów za granicą, a także możliwość udziału w Rural Studio - program oparty na obszarach wiejskich zachodniej Alabamie, gdzie uczniowie angażują się lokalne społeczności poprzez praktyczne projekty usługowe-learning, aby pomóc zaspokoić potrzeby schronienia i lepszej jakości z eksploatacji. Oprócz wymaganych możliwości trzecim roku studenci mogą mieć dodatkowe możliwości podczas piątego roku studiów do udziału w Rural Studio lub Centrum Auburn Architektury i Urbanistyki - centrum designu w centrum Birmingham, gdzie studenci górnego szczebla i pracownicy naukowi zaangażować w działalności usługowej-learning społeczności skupione. Udział w każdym z tych programów jest ograniczona, a uczniowie mogą być dopuszczeni do uczestnictwa w oparciu o sytuację akademickich, dostępnych zasobów i konkurencyjnej procesie selekcji.

staży zawodowych z praktykujących architektów są zalecane przed ostatnim roku studiów.

Architektura wnętrz Architektura / Standards (ARIA) oraz akademickie Wstęp Zasady

Udział w programie Architektura wnętrz (ARIA) jest wysoce selektywny. Studenci mogą ubiegać się o programie Architektura wnętrz na wiosnę drugiego roku trwania Programu Architecture. Taka polityka pozwala na lato ARIA wielkości klasy tezy oparte na rocznych dostępnych zasobów wydziału.

aplikacje semestr letni (studentów 2 roku)

Architektura wnętrz wydziału będzie dokonać wyboru studentów drugiego roku po zakończeniu semestru wiosennego. Wielkość klas opiera się na dostępnych zasobów wydziału i może zmieniać się każdego roku. Ci studenci będą początkowo uczestniczyć w ARIA wyznaczone trzeci rok semestr zimowy Studio. Wybór jest oparty przede wszystkim na ocenie ARIA-wydział składa dopuszczenia Nadzorczej przedłożonych prac projektowych. Ocena będzie oparta na sprawozdaniach uczniów intencyjnych oraz trzy projekty, które wykazują wysoką jakość zdolności projektowania. Wysoka jakość zdolności konstrukcji jest uważany za wskazanie możliwości wykonania wnioskodawcy do podjęcia dodatkowych wymagań stopnia do stopnia Aria. Dodatkowo wymagane jest, aby zaakceptowanych studenci ukończyli odpowiednie studio zajęć i utrzymać minimalną 3,0 GPa dla akceptacji warunkowej do ARIA podwójnej studiów. Studenci muszą zachować minimum 3,0 GPA w ich studio zajęć podczas trzeciego i czwartego roku, aby przejść do semestru Thesis ARIA letnich. Jeśli 3,0 studio GPA nie jest zachowana, przegląd przez Przyjęć ARIA Nadzorczej będzie zobowiązany do określenia kwalifikacji studenta do kontynuowania programu.

Program taught in:
Język angielski

See 9 more programs offered by Auburn Global »

Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Maj 2019
Wrześ. 2019
Duration
5 lat
W pełnym wymiarze godzin
By locations
By date
Data początkowa
Maj 2019
Application deadline
Data początkowa
Wrześ. 2019
Application deadline

Maj 2019

Wrześ. 2019