B.Sc. Zarządzanie - Zarządzanie gospodarką cyfrową

Warsaw University of Technology

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

B.Sc. Zarządzanie - Zarządzanie gospodarką cyfrową

Warsaw University of Technology

Studenci studiów licencjackich w zakresie zarządzania nabywają umiejętności potrzebne do bycia efektywnymi menedżerami. Uczą się rozumienia rzeczywistości ekonomicznej i społeczeństwa, ponieważ zwiększają świadomość tego, jak działają różne obszary organizacji, zarówno firmy usługowe, jak i produkcyjne. Program rozwija także praktyczne kompetencje w zakresie zarządzania, w tym umiejętność pracy w zespołach. Zastosowane podejście w programie nauczania koncentruje się na rozwiązywaniu problemów i krytycznym myśleniu, z wykorzystaniem analizy i logiki. Absolwenci Digital Economy Management są myślicielami refleksyjnymi, którzy są w stanie zrozumieć i przewidzieć zmiany w szybko zmieniającym się świecie technologii.

Studenci są w stanie zwiększyć swój potencjał zawodowy, wykonując posadę w organizacji wybranej z szerokiego portfolio firm partnerskich, z których wiele jest czołowych światowych korporacji. Studenci korzystają również z szerokiego wyboru kursów pozalekcyjnych i wykładów prowadzonych przez profesjonalistów.

Przykłady modułów:

  • Wprowadzenie do zarządzania
  • Marketing
  • Organizacja pracy
  • Wprowadzenie do matematyki
  • Ekonomia
  • Finanse
  • Prawo gospodarcze
  • Wprowadzenie do systemów IT
Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski


Ostatnia aktualizacja May 29, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Paźdz. 2019
Duration
Czas trwania
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Price
Cena
1,750 EUR
Locations
Polska - Warsaw, Masovian Voivodeship
Data rozpoczęcia : Paźdz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Paźdz. 2019
Polska - Warsaw, Masovian Voivodeship
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą