BA Business Administration

Informacje ogólne

Przeczytaj więcej o tym programie na stronie internetowej uczelni

Opis programu

Studenci Wydziału Administracji Biznesowej rozwijają swoje umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów podczas studiów z zakresu planowania biznesowego, marketingu międzynarodowego, projektowania ładu korporacyjnego i zarządzania strategicznego. Możliwości zdobycia międzynarodowego doświadczenia są również oferowane studentom poprzez unijne uczenie się przez całe życie, programy wymiany studentów Erasmus i projekty UE.126578_126320_Yasar.jpg

Struktura programu

Oferowane kursy obejmują finanse, zasoby ludzkie, administrację biznesu, makro-mikro ekonomię, rachunkowość i marketing oraz wyposażyć studentów w umiejętności potrzebne do wyróżnienia indywidualnego przedsiębiorcy.

Możliwości zawodowe

Ostatnie szybkie zmiany, zarówno w światowej gospodarce, jak i w dziedzinie technologii, przyspieszyły tempo międzynarodowego biznesu. To postawiło dzisiejszych profesjonalistów, że aby odnieść sukces, powinni być w stanie szybko podejmować decyzje, rozwiązywać problemy i myśleć analitycznie. Absolwenci tego działu są dobrze przygotowani do znalezienia pracy w instytucjach sektora prywatnego, takich jak banki, firmy konsultingowe, firmy audytorskie, a także w międzynarodowych firmach handlowych. Ponadto absolwenci mają także kwalifikacje do pracy w ministerstwach i instytucjach rządowych, takich jak Bank Centralny, Handel Zagraniczny i Skarb Państwa.

Wymagania wstępne dla studentów zagranicznych

  • Wypełniony formularz wniosku online href = "https://apply.yasar.edu.tr/
  • Dyplom ukończenia szkoły średniej, świadectwo ukończenia szkoły, transkrypcja i list referencyjny dla kandydatów na studia licencjackie
  • Stopień akademicki, transkrypt i akademicki list referencyjny dla kandydatów na absolwentów
  • Dowód znajomości języka angielskiego
  • Kopia paszportu
  • Fotografie paszportowe
Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

Yasar University, an English medium, foundation university, is located in the centre of the city of Izmir on the scenic west coast of Turkey. The university offers over 60 degree programs at undergrad ... Czytaj więcej

Yasar University, an English medium, foundation university, is located in the centre of the city of Izmir on the scenic west coast of Turkey. The university offers over 60 degree programs at undergraduate and postgraduate level. Students are given every opportunity to make the most of their university years; a professional education in a supportive learning environment. Pokaż mniej