Read the Official Description

Ten licencjat w finansach jest przeznaczony dla studentów, którzy chcą rozpocząć karierę w różnych karierach związanych z finansami, takich jak bankowość inwestycyjna, zarządzanie funduszami hedgingowymi, giełdy, bankowość i zarządzanie portfelem. Absolwenci tego programu staną się ekspertami w ocenie ryzyka finansowego i zarządzaniu nim, co pozwoli im w pełni opanować międzynarodowy system finansowy.

W trakcie tego programu studenci będą:

Zdobądź dogłębną wiedzę na temat międzynarodowego opodatkowania i planowania nieruchomości.

Poznaj strategie zarządzania ryzykiem i poznaj polisy ubezpieczeniowe. Umieć przeprowadzić analizę techniczną.

Zapoznaj się z analizą i zarządzaniem funduszami hedgingowymi.

Przeglądaj analizę finansowych sprawozdań wykonawczych.

Fakty

Czas trwania: 3 lata.

Napisy: 180 punktów ECTS.

Język angielski.

Spożycie: luty i wrzesień.

Dyplom uzyskał: Bachelor of Finance z Major in International Finance.

Możliwości transferu: Oferujemy naszym studentom możliwość przeniesienia na semestr między naszymi kampusami.

Praktyki: Zapewniamy dostęp do możliwości odbywania staży w międzynarodowych firmach i organizacjach.

Program

Ten kawaler ma na celu umożliwienie ci ciągłego dostosowywania się do ciągłych zmian w świecie finansów i ekonomii. Zostaniesz wyposażony w narzędzia do zrozumienia i zarządzania wszystkimi aspektami finansowymi w prywatnej lub publicznej korporacji oraz do zdobycia szczegółowej wiedzy na temat problemów, które zajmują się krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Poza głównymi modułami biznesowymi oferowanymi w ramach każdego kierunku studiów, studenci podejmują również kursy specjalizacyjne, takie jak:

 • Corporate Finance

 • Finanse międzynarodowe

 • Psychologia inwestycyjna

 • Instrumenty finansowe - rynek akcji

Opcje kariery

Z Bachelor of Finance w International Finance, absolwenci mogą aspirować do pracy, jak:

 • Agent ubezpieczeniowy

 • Oficer pożyczkowy

 • Oficer nieruchomości

 • Analityk finansowy

Wymagania wstępne

 • International Baccalaureate z minimum 30 punktami / 3 A-levels / High School Diploma lub równorzędnym.
 • Oficjalne wyniki egzaminu z języka angielskiego - minimum IELTS 5.5 / TOEFL 66 Jeśli oficjalny egzamin z egzaminu z języka angielskiego nie jest dostępny, rozpatrzymy dowód poprzedniego badania w środowisku anglojęzycznym przez co najmniej 3 lata.
 • Wypełnij formularz wniosku online i prześlij następującą dokumentację:
  • Kserokopię wszystkich wymaganych dyplomów akademickich i świadectw akademickich.
  • Oficjalny transkrypt akademicki ze szkoły średniej opatrzony pieczęcią i podpisem.
  • Kserokopia ważnego paszportu / dowodu osobistego lub zezwolenia.
  • Wznów / CV
  • List motywacyjny uzasadniający chęć studiowania na GBS (wniosek o przeniesienie środków powinien być również uwzględniony w tym liście, jeśli dotyczy).
  • Esej na 400-600 słów. (Szczegółowe informacje znajdują się w formularzu zgłoszeniowym).
  • Jeden list akademicki / zalecenie.
Program taught in:
Język angielski

See 5 more programs offered by Geneva Business School Madrid Campus »

Last updated October 26, 2018
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Luty 2019
Wrześ. 2019
Duration
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
5,730 EUR
na semestr (6 semestrów)
By locations
By date
Data początkowa
Luty 2019
Application deadline
Data początkowa
Wrześ. 2019
Application deadline

Luty 2019

Wrześ. 2019