Przeczytaj oficjalny opis

Inżynierskie Design & Construction Management (z wyróżnieniem)

Główne prace budowlane są już tak skomplikowane, że duża liczba różnych organizacji zaangażowanych w ich realizacji. Organizacje te muszą być skoordynowane, tak aby już na etapie projektowania, projektanci komunikować istotne informacje do siebie, a na etapie budowy, różne zainteresowane strony pracy do skoordynowanego planu. Program ten jest wynikiem współpracy między światami przemysłowych i akademickich oraz stanowi solidną podstawę do kariery zarządzania w branży budowlanej.Ogólnym celem programu jest przygotowanie absolwentów z wyróżnieniem intelektualnej umiejętności, wiedzy i zrozumienia niezbędne do profesjonalnej roli Chartered geodeta i dla badań w budownictwie i dyscyplin pokrewnych. Nasze cele są rozwijane od dialogu z wieloma wiodącymi organizacjami budowlanych.

Celami programu są:

  • Aby wspierać interdyscyplinarną wiedzę i rozwijać kompetencje techniczne
  • Aby rozwinąć świadomości międzynarodowej
  • Aby rozwijać umiejętności kierownicze i świadomości handlowej.
Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 58 więcej kursów w University of Greenwich »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Duration
3 - 5 lat
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Cena
- UK / UE; £ 11200 dla studentów
Wg lokalizacji
Wg daty