Przeczytaj oficjalny opis

BSC. Marketing w Koncentracji

Stężenie Marketing zapewnia studentom analitycznego i pełnego zrozumienia marketingu. Studenci będą w stanie wygenerować, analizowania, interpretowania i prezentowania informacji marketing, że firmy i inne organizacje muszą spełniać i utrzymać klientów poprzez rozwój innowacyjnych produktów i usług, które budują wartość marki i zapewniają wysoki zwrot z inwestycji. Absolwenci będą mogli korzystać z szerokiej gamy praktycznych i up-to-date narzędzi i technik marketingowych. Będą one w stanie wykorzystać informacje i wiedzę w celu wspierania innowacji w wielu organizacji, w tym biznesu, organizacji non-profit oraz instytucji rządowych.

Opis przedmiotu

MKT 301 Principles of Marketing

Opisuje metody związane z procesami segmentacji, kierowania i pozycjonowania. Nacisk kładzie się rozpoznawania i interpretowania chce i potrzeb ludzi; wybierając szczególności chce i potrzebuje organizacja zadowoli; i określenie produktu, ceny, promocji, i umieścić w odpowiedniej mieszanki.

Warunek: ECO 101 Mikroekonomia

MKT 303 Reklama

Kompleksowe podejście do tworzenia i wdrażania marketingowe działania komunikacyjne, w tym reklamy, promocji sprzedaży, sponsoring imprez, marketing bezpośredni, public relations i biznes / Image Store. Studenci będą zakończyć projekt kursu obejmującego opracowanie strategii komunikacji marketingowej. Istotne kwestie społeczne, kulturowe i etyczne są podkreślone.

Warunek: MKT 201 Principles of Marketing

MKTG Zachowanie 307 konsumentów

Analizuje koncepcje i analizy satysfakcji konsumentów i atrybutów, grupa metody wyceny i procesów do podejmowania decyzji z wykorzystaniem tej wiedzy. Szczególny nacisk kładzie się na implikacjach marketingowych zrozumienie konsumenta.

Warunek: MKT 201 Principles of Marketing

MKT 315 Badania marketingowe

Wprowadzenie do współczesnych technik i narzędzi badań rynkowych niezbędnych do efektywnego podejmowania decyzji marketingowych. Interaktywne techniki uczenia obejmują metodę sprawy i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Oczywiście będzie badać różne metodologie z naciskiem na badania podstawowe, w tym projektu kwestionariusza.

Warunek: MKT 201 zasady marketingu, MAT 201

MKT 361 Marketing międzynarodowy

Całościowe podejście do problemów i wyzwań związanych w formułowaniu i wdrażaniu strategii marketingowych międzynarodowych jest. Siły środowiskowe mające wpływ na międzynarodowe decyzje marketingowe, wybór międzynarodowych rynków docelowych oraz projektowania i rozwoju międzynarodowych planów marketingowych, są badane i analizowane.

Warunek: MKT 201 Principles of Marketing

Strategia marketingowa MKT 401

Zasady marketingowe i teorie zintegrowane z procesów decyzyjnych analitycznych i zachowanie. Ciężki nacisk kładzie się na problemu i rozpoznania szans, strategii marketingowych, planowanie i prowadzenie programów marketingowych. Studenci będą stosować swoją wiedzę na temat strategii marketingowej w symulacji marketingu.

Warunek: MKT 315 Badania marketingowe

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 1 więcej kursów w Alfaisal University »

Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Wrześ. 2019
Duration
Skontaktuj się ze szkołą
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Wrześ. 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa