BSc in Engineering of Liquefied Natural Gas Terminals

Klaipeda University

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

BSc in Engineering of Liquefied Natural Gas Terminals

Klaipeda University

Inżynieria terminali skroplonego gazu ziemnego

 • Lokalizacja: Litwa, Kłajpeda
 • Rodzaj: licencjat, stacjonarne
 • Nominalny czas trwania: 3,5 roku (210 ECTS)
 • Język nauki: angielski
 • Nagrody: BSc (Bachelor of Sea Engineering)
 • Czesne: 2040 €
 • Opłata za złożenie wniosku: Opłata za udział w programach studiów wyższych przeznaczona jest dla obywateli państw członkowskich UE lub krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Ukrainy, Mołdowy, Gruzji, Białorusi, Armenii i Azerbejdżanu), a także dla osób posiadających zezwolenie na pobyt stały w Republice Litewskiej: 55 EUR. Dla pozostałych studentów: 200 €. (Opłata za zgłoszenie nie podlega zwrotowi).
 • Termin składania wniosków: 30 czerwca 2019 r
 • Badania rozpoczynają się 2 września

Licencjat z inżynierii terminali skroplonego gazu ziemnego

Celem programu jest przygotowanie specjalistów w dziedzinie inżynierii morskiej i zapewnienie im wiedzy wymaganej dla rozwijającego się sektora wykorzystania skroplonego gazu ziemnego (LNG). Absolwenci będą mogli prowadzić ukierunkowane działania mające na celu rozwój, budowę, eksploatację i konserwację urządzeń, urządzeń i systemów w jednostkach inżynieryjnych LNG w celu bezpiecznego, efektywnego i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych.

Zapotrzebowanie na program uzasadnia fakt, że strategia ramowa klimatyczno-energetyczna UE 2020-2030 przewiduje geograficznie zdywersyfikowaną podaż LNG i rozwój międzynarodowych gazociągów.

Z kilku powodów z góry ustalono potrzebę nowego programu studiów. Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego przewiduje rozwój sprawnie funkcjonującego wewnętrznego rynku energii UE, uczynienie Morza Bałtyckiego czystym i bezpiecznym regionem żeglugi oraz rozwój regionu dystrybucji LNG.

Strategia rozwoju Litwy "Litwa 2030" przewiduje wdrażanie zaawansowanych, oszczędzających zasoby i ograniczających zanieczyszczenie środowiska i technologie LNG, które powodują zmiany klimatu w sektorze przemysłowym, energetycznym i transportowym.

Struktura programu nauczania

Procesy technologiczne LNG: Hydromechanika; Chemia gazowa i metody badań; Techniczna termodynamika i technologia termiczna; Sprzęt chłodniczy; Inżynieria procesowa.

Działanie systemów dystrybucji terminali LNG: terminale i linie LNG; Systemy przesyłowe i dystrybucyjne NG; Automatyzacja i kontrola procesów technologicznych; Diagnostyka i obsługa sprzętu technologicznego; Cykl energetyczny terminalu LNG.

LNG Technologie transportu i wykorzystania: wstęp do inżynierii okrętowej; Technologie wykorzystania gazu; Technologie transportu i obsługi skroplonego gazu ziemnego (LNG); Wprowadzenie do gospodarki i zarządzania w branży LNG; Inżynieria środowiska; Zarządzanie projektami biznesowymi i inżynieryjnymi; SGD Terminal Management and Operation Administration; Bezpieczeństwo ludzi.

Program obejmuje dwumiesięczny staż w przedsiębiorstwach litewskich i zagranicznych, organizowany przez członków Klastra LNG.

W programie uczestniczą nauczyciele wizytujący z zagranicy, eksperci LNG z międzynarodowych firm, specjaliści z Klaipėdos nafta itp.

Opcje kariery

Kompleksowe szkolenie inżynierskie zapewnia szerokie możliwości zatrudnienia dla absolwentów w terminalach LNG na morzu i na lądzie, stacjach dystrybucji gazu oraz zakładach LNG i projektowaniu, produkcji, naprawie i eksploatacji instalacji LNG; w firmach eksploatujących środki transportu LNG, w instytucjach naukowych i badawczych oraz w instytucjach nadzorujących działalność sektora LNG.

Referencje

Martynas Ambrutis, student inżynierii LNG Terminals, przyznaje: "Chociaż wiedziałem, że wybrałem obiecującą specjalność, nie spodziewałem się, że obszar LNG zostanie poświęcony tak wiele uwagi i że będzie tak szybko rozwijającą się sferą". Studenci programu studiów Inżynierii LNG Terminals regularnie biorą udział w różnych konferencjach i wydarzeniach, a także w wycieczkach po poszczególnych firmach. Firma Klaipedos nafta organizuje wizyty studenckie w LNG FSRU Independence in Klaipeda. "Słuchając prezentacji specjalistów ds. Energii na różnych konferencjach, zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotny i istotny jest ten obszar, który motywuje nas do uczenia się i zdobywania użytecznej wiedzy", mówi Ambrutis.

Dlaczego Klaipeda University ?

 • Unikalny dzięki swoim badaniom naukowym i studiom w dziedzinie morza
 • Dyplom Unii Europejskiej uznawany na całym świecie
 • Szeroka gama programów
 • Międzynarodowe studia w języku angielskim
 • Młody i szybko rosnący
 • Wysokiej jakości edukacja za rozsądną cenę

Dlaczego Litwa?

 • Członek Unii Europejskiej
 • 93,4% ma wykształcenie średnie. Najbardziej wykształcony naród w Europie
 • 92% mówi językiem rewizyjnym (zazwyczaj angielskim, rosyjskim lub niemieckim)
 • 94% zagranicznych studentów zaleca naukę na Litwie

Ta szkoła oferuje programy z:
 • Język angielski
Klaipeda University

Ostatnia aktualizacja October 20, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Wrześ. 2, 2019
Duration
Czas trwania
42 miesięcy
W pełnym wymiarze godzin
Price
Cena
2,040 EUR
Information
Deadline
Czerwiec 30, 2019
Locations
Litwa - Klaipėda, Klaipėda County
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2, 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Czerwiec 30, 2019
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Wrześ. 2, 2019
Litwa - Klaipėda, Klaipėda County
Termin nadsyłania zgłoszeń Czerwiec 30, 2019
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą