Read the Official Description

Przemysł turystyczny jest obecnie jednym z największych sektorów usługowych na świecie; zatrudniając około 10% globalnej siły roboczej i przyczyniając się do około 6% światowego eksportu. Turystyka ma cechy wielu międzynarodowych branż usługowych; dla gospodarki Omanu jest ona jednak wyjątkowa, ponieważ stanowi podstawę do realnej dywersyfikacji gospodarczej i tworzenia miejsc pracy z jednej strony, i jest wysoce konkurencyjna dzięki wyjątkowemu produktowi turystycznemu Oman z drugiej strony. Ten program zapewni ci wiedzę biznesową i umiejętności, koncentrując się na tym ważnym sektorze usług. Program uwzględni także turystykę przez pryzmat zrównoważonego rozwoju; dostarczanie umiejętności i wiedzy, które mogą zapewnić, że wzrost tego sektora nie będzie kosztem społeczeństwa ani środowiska, ale raczej ich wzbogacenie.

Możliwości zawodowe

Po ukończeniu studiów będziesz w stanie przejąć odpowiedzialne stanowiska administracyjne lub kierownicze w: branży turystycznej, biznesie, marketingu, branży wystawienniczej i konwencyjnej, planowaniu regionalnym i miejskim, nieruchomościach, projektowaniu projektów mieszkaniowych / turystycznych, agencjom kulturalnym i środowiskowym oraz sektor bankowy, organizacje społeczne i pozarządowe, rząd (ministerstwa, gminy), samozatrudniony (przedsiębiorca).

Szanse na dalsze studia

Dzięki międzynarodowemu akredytowanemu stopniowi będziesz mógł kontynuować swoją edukację podyplomową w biznesie i turystyce w kraju lub za granicą.

Program taught in:
Język angielski
German University of Technology in Oman

See 7 more programs offered by German University of Technology in Oman »

Last updated June 7, 2018
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Wrześ. 2019
Duration
7 semestry
W pełnym wymiarze godzin
By locations
By date
Data początkowa
Wrześ. 2019
Application deadline

Wrześ. 2019