Przeczytaj oficjalny opis

Po uzyskaniu tej kwalifikacji, studenci będą mieć udział badawczej do zastosowania i oceny istniejącej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie projektowania mody lub technologii odzieży w celu dalszego wspierania rozwoju zawodowego i rozwoju osobistego.

Warunki przyjęcia na studia

Krajowa Diploma in Fashion lub równoważne kwalifikacje Moda na równoważnym poziomie, jak zalecane przez komisję stanu i zatwierdzony przez Radę Wydziału.

Kryteria wyboru

Średnio 60% uzyskane w ostatnim roku National Diploma: Moda jest zalecane.

Program

MODUŁ

  • Wyspecjalizowane Odzież Technologia 4
  • Business Studies 4
  • Teoria Odzieży 4

Struktura programu

  1. Charakter programu: Jeden program roku.
  2. Program jest w pełnym wymiarze godzin.
  3. Minimalny czas trwania: jeden rok w pełnym wymiarze czasu.
  4. Wszystkie moduły są obowiązkowe.
  5. Ilość modułów rocznie: 3 rok modułów.
Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 135 więcej kursów w University of Johannesburg »

Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Luty 2020
Duration
1 rok
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Luty 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń

Luty 2020