Przeczytaj oficjalny opis

Po uzyskaniu tej kwalifikacji, studenci będą mogli ubiegać się kompetencje i umiejętności krytycznego w specjalistycznej dziedzinie multimediów, wymagane do pracy zawodowej w dziedzinie.

Warunki przyjęcia na studia

Krajowa Dyplom: Multimedia lub równoważne kwalifikacje za równoważne normy, określone przez Komitet Stanu.

Kryteria wyboru

Wybór opiera się na wywiadzie i złożenia portfela. Zaleca się średnia ocen na poziomie 60% dla wszystkich modułów trzeciego roku.

Program

MODUŁ

  • Multimedia Design 4
  • Multimedia Technologia 4
  • Metody i techniki badawcze 4

Struktura programu

  1. Charakter programu: Jeden program roku.
  2. Minimalny czas trwania: Jeden rok instrukcja formalne.
  3. Program oferowany jest tylko w pełnym wymiarze godzin.
  4. Wszystkie moduły są obowiązkowe.
  5. Ilość modułów rocznie: 3 lata na moduły
Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 135 więcej kursów w University of Johannesburg »

Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Luty 2020
Duration
1 rok
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Luty 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń

Luty 2020