Bachelor in International Management

University of Information Technology and Management

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Bachelor in International Management

University of Information Technology and Management

Studenci zbadania szerokiego spektrum zagadnień związanych z ekonomią, z naciskiem na różnych aspektach zarządzania w międzynarodowych firmach. W trakcie studiów studenci uczą się, jak zaplanować i uruchomić przedsiębiorstw na rynku globalnym. Uczą się także do rozwiązywania problemów i używać go w zarządzaniu firmą. Praktyczne podejście do nauczania znajduje odzwierciedlenie w praktyce zorientowanych zajęć:

  • Makroekonomia ilustruje podstawowe zasady w połączeniu z doświadczeniem studiów przypadków rzeczywistych, statystyka Oczywiście zapewnia równowagę między statystyką teorii i zastosowania,
  • Prognoza i symulacja są omawiane w kontekście zastosowania w branżach produkcyjnych, handlowych, usługowych,
  • Ekonomia matematyczna kładzie nacisk na znacznej wysokości interpretacji wskaźników liczbowych w kontekście gospodarczym,
  • Rozliczenie oferty z zastosowaniem pojęć i zasad rachunkowości do rzeczywistych sytuacjach biznesowych,
  • Szkolenie wprowadzające Computer Sciences jest zorganizowany zgodnie z podejściem patrz-słyszeć-touch; zajęcia towarzyszą warsztaty w pracowniach komputerowych.
  • Negocjacje studentów z aplikacjami i specjalnych scenariuszy negocjacyjnych (wiele stron, koalicje i zespoły, negocjacje międzykulturowe, milczące negocjacje i dylematy społeczne). Studenci są oferowane staże.

Jako Międzynarodowego Zarządzania dur, dowiesz się o praktykach zarządzania międzykulturowych i sposobu zachowania pracy różni się w całym świecie; studia międzynarodowe aspekty biznesu, handlu, marketingu, finansów i systemów gospodarczych; rozwijać biegłość w drugim języku; zdobycie doświadczenia międzykulturowego; doskonalić umiejętności potrzebne, aby sprostać wyzwaniom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w skali międzynarodowej; budować sieć kontaktów osobistych na całym świecie.

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Paźdz. 2018
Duration
Czas trwania
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Locations
Polska - Rzeszow, Podkarpackie Voivodeship
Data rozpoczęcia : Paźdz. 2018
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Wrześ. 30, 2020
Dates
Paźdz. 2018
Polska - Rzeszow, Podkarpackie Voivodeship
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Wrześ. 30, 2020