Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawami rachunkowości i zasadami rachunkowości finansowej. Wyjaśnia równanie rachunkowości, identyfikuje kroki do zakończenia cyklu rozliczeniowego i omawia rolę zapisów księgowych w organizacji. Dalej wyjaśnia różnice między rachunkowością pieniężną i memoriałową, charakter sprawozdań finansowych ogólnego przeznaczenia, rolę informacji księgowych w podejmowaniu decyzji gospodarczych i omawia znaczenie systemów rachunkowości w dostarczaniu odpowiednich i wiarygodnych informacji. Udziela również studentom analizy finansowej i interpretacji wskaźników finansowych.

Program prowadzony przez:
  • Język angielski
Universiti Teknologi Malaysia

Zobacz 25 więcej kursów w Universiti Teknologi Malaysia »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Wrz 2019
Lut 2020
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
8,000 MYR
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Wrz 2019
Data końcowa
Czerwiec 2023
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Lut 2020
Data końcowa
Czerwiec 2024
Termin nadsyłania zgłoszeń

Wrz 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Czerwiec 2023

Lut 2020

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Czerwiec 2024