Bachelor of Science w elektrotechnice

Mapúa Institute of Technology

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Bachelor of Science w elektrotechnice

Mapúa Institute of Technology

Program ten zajmuje się badaniem i wykorzystaniem technologii i nauki stosowane obejmujące zjawiska elektryczne. Polega ona na stosowanie podstawowych teorii w projektowaniu, instalacji, eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych, jak są one wykorzystywane w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji i wykorzystania energii elektrycznej do różnych celów handlowych, przemysłowych i innych.

Ważne jest, aby uczeń buduje dobre podstawy w zakresie matematyki i nauk fizycznych. Jest on ukierunkowany na zrozumienie podstawowych teorii i pojęć potrzebnych do wejścia do jednego z wielu działań w zawodzie, w tym, ale nie ogranicza się do projektowania, działania i zarządzania, nauki, sprzedaży i doradztwa.

Cele programu edukacyjnego (PEOs)

W ciągu pięciu lat po ukończeniu studiów, absolwenci programu elektrotechnika powinien posiadać:

 • Podjęte, pojedynczo lub w grupach, projekty, które wykazują zdolność do rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich.
 • Miał znaczący udział w projektach, które biorą pod uwagę bezpieczeństwo, zdrowie, kwestie ochrony środowiska i dobra publicznego, częściowo poprzez przestrzeganie wymaganych przepisami i ustawami.
 • Udokumentowane sukcesy zawodowe poprzez promocjach i / lub stanowisk zwiększenie odpowiedzialności.
 • Udokumentowane uczenia się przez całe życie poprzez postęp w kierunku zakończenia zaawansowanym stopniu, rozwój zawodowy / kursów kształcenia lub szkoleń przemysłowych.
 • Wykazywały zachowania i postawy zawodowe w praktyce inżynierskiej.
 • Inicjowane i realizowane działania zmierzające do poprawy praktyki inżynierskiej

EECE PROGRAM / STUDENT EFEKTY

 • Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu matematyki, nauki i inżynierii
 • zdolność do projektowania i prowadzenia doświadczenia, a także analizę i interpretację danych z
 • umiejętność projektowania układu, części lub procesu w celu spełnienia odpowiednich potrzeb w realistycznych ograniczeń, takich jak ekonomiczne, środowiskowe, społeczne, polityczne, etyczne, zdrowia i bezpieczeństwa, manufacturability i zrównoważonego rozwoju, zgodnie z normami
 • zdolność do funkcjonowania na multidyscyplinarnych zespołów
 • Zdolność do identyfikacji, formułowania i rozwiązywania problemów inżynierskich
 • Zrozumienie odpowiedzialności zawodowej i etycznej
 • Umiejętność skutecznego porozumiewania się
 • szerokie wykształcenie niezbędne do zrozumienia wpływu rozwiązań technicznych w globalnej sytuacji gospodarczej, środowiskowej i społecznej
 • Uznanie potrzeby, a zdolność do angażowania się w uczenie się przez całe życie
 • znajomość współczesnych problemów
 • Możliwość korzystania z technik, umiejętności i nowoczesnych narzędzi inżynierskich niezbędnych do praktyki inżynierskiej
 • Wiedza i zrozumienie zasad inżynierii i zarządzania jako członek i lider zespołu, zarządzanie projektami w środowisku multidyscyplinarnym
Ta szkoła oferuje programy z:
 • Język angielski
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Listop. 2018
Duration
Czas trwania
W pełnym wymiarze godzin
Locations
Filipiny - Manila, Metro Manila
Data rozpoczęcia : Listop. 2018
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Listop. 2018
Filipiny - Manila, Metro Manila
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą