Poznaj bloki życia

Nauka o biologii jest nauczana w szerszym kontekście edukacji sztuk wyzwolonych i podejmowane są wszelkie wysiłki, aby zachęcać do interdyscyplinarnych powiązań z naukami społecznymi i humanistycznymi. Kursy silnie akcentują umiejętność pisania i mówienia i unikają ograniczania nauki do gromadzenia faktycznej wiedzy.

Specjaliści są zachęcani do odbycia letnich staży w warunkach polowych i laboratoryjnych. Wymagany jest aktywny udział studentów w zajęciach laboratoryjnych i terenowych, a centralne miejsce w programie stanowi bezpośrednie doświadczenie z żywymi organizmami i instrumentarium naukowym.

Licencjat z biologii oferuje wiele opcji kariery, w tym pozycje techniczne w biznesie i medycynie. Wielu absolwentów zdobywa wyższe stopnie naukowe w szkołach medycznych i weterynaryjnych lub prowadzi badania w takich dziedzinach, jak biochemia i ekologia.

Studenci posiadający doświadczenie w dziedzinie genetyki, fizjologii i nauk o środowisku są coraz bardziej poszukiwani w biznesie i administracji. Praca licencjacka w dziedzinie nauk ścisłych zapewnia studentom umiejętności prowadzenia badań oraz klarowność myśli i komunikacji niezbędnej do osiągnięcia sukcesu we współczesnym świecie.

Cele nauczania uczniów

  1. Aby zapewnić szeroką podstawę w naukach biologicznych.
  2. Zaangażowanie studentów w metody badań naukowych.
  3. Rozwijanie skutecznych umiejętności komunikacyjnych oraz wspieranie niezależnej myśli i kreatywności.
  4. Promowanie krytycznej analizy i umiejętności naukowych w ramach etycznych.
  5. Promowanie interdyscyplinarnych studiów i podstaw liberalnego kształcenia artystycznego.
Program prowadzony przez:
Język angielski
Wilson College

Zobacz 5 więcej kursów w Wilson College »

Ten kurs jest Na kampusie
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019