Przeczytaj oficjalny opis

O

Master of Business Administration nadaje się dla studentów, którzy mają cele zawodowe związane z różnymi aspektami zarządzania, marketingu lub finansów. Niezależnie od tego, czy studenci szukają pracy po ukończeniu studiów w firmie z listy Fortune 500 czy w przedsiębiorczym startupie, zostaną zaprezentowani teoretyczne i praktyczne zastosowania koncepcji biznesowych.

Szeroki program akademicki i wysoce interaktywny program WIlmington College organizacji studenckich i staży są nasycone podstawowymi wartościami WIlmington College . W ramach przedmiotu Business Administration major uczniowie wybierają ścieżkę koncentracji, w której mogą wybrać zarządzanie, marketing lub finanse.

Niezależnie od tego, czy kształcą się na poziomie wyższym, czy mniejszym w dziedzinie administracji biznesowej, studenci są przygotowani na sukces w różnorodnych karierach w dużych i małych korporacjach, przedsiębiorstwach rodzinnych, organizacjach non-profit lub we własnych przedsięwzięciach przedsiębiorczych.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 1 więcej kursów w WIlmington College »

Ostatnia aktualizacja August 31, 2018
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Wrześ. 2019
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Wrześ. 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa

Wilmington College (OH) - Hands-On Learning. Hands-On Living.