Bachelor in European Culture

Informacje ogólne

Opis programu

Kultury europejskie

Program studiów licencjackich ma na celu wyposażenie studentów zarówno w teoretyczną wiedzę o przeszłości i pochodzeniu kultur europejskich, jak i koncepcyjne narzędzia do analizy zjawisk kulturowych współczesnych społeczeństw.

Elastycznie zorganizowany zestaw kursów (tylko niektóre z nich są obowiązkowe, większość z nich wybierają studenci) może przedstawiać syntetyczny obraz różnorodności kulturowej kontynentu. Studenci poznają konsekwencje zjawisk kulturowych dla przeszłego i współczesnego życia społecznego w Europie. Konsekwencje, które były i są widoczne w różnych sferach życia: począwszy od życia codziennego, poprzez ekonomię, tło psychologiczne ruchów społecznych, aż po systemy polityczne i administracyjne. Wykłady koncentrują się na uniwersalnych prawach i przejawach życia kulturalnego społeczeństw ludzkich, ale z wyraźnym naciskiem na konkretne elementy europejskiej przeszłości i obecnej sytuacji.

Studenci zostaną zaproszeni do wspólnej podróży przez europejskie dziedzictwo kulturowe, aby nauczyć się analizować i rozumieć nie tylko znaczenie obiektów sztuki pięknej, ale przede wszystkim zjawiska społeczne oparte na relacjach kulturowych. Dlatego proponowany program studiów koncentruje się na analizie systemów komunikacji, mechanizmach transferu wartości, znaczeniu struktur symbolicznych wykorzystywanych zarówno w życiu codziennym, jak i polityce, historii kulturowej i politycznej postrzeganej jako impuls do zmiany w życiu społecznym, itp. Udział w programie powinien wzmacniać wiedzę studentów na temat europejskiej kultury i cywilizacji w kontekście życia społecznego i potrzeb społecznych.

Nasi studenci będą mieli niepowtarzalną okazję wziąć udział w kursie interdyscyplinarnym, na który składają się wykłady i seminaria z archeologii starożytnej, kulturoznawstwa, historii sztuki, historii Polski i Europy, psychologii społecznej, pedagogiki kulturalnej i klasycznej oraz inne. Po ukończeniu studiów studenci mogą tłumaczyć różne kulturowe kody komunikacji, organizować współpracę między członkami społeczeństw różnych kultur europejskich i promować zrozumienie różnicowania kulturowego w życiu społecznym jako jedyną drogę do pokojowego rozwoju w dzisiejszym świecie.

Absolwent będzie odpowiednim kandydatem do szerokiej gamy miejsc pracy wymagających pośrednictwa między ludźmi i organizacjami różnych stolic kulturalnych: w działach kadr i public relations międzynarodowych korporacji i administracji publicznej, w instytucjach kultury i turystyce, na koniec, ale nie mniej ważne, w dziennikarstwie.

Program Europejskiej Kultury jest przeznaczony zarówno dla obywateli Europy, jak i studentów z innych części świata. Program programu ma na celu umożliwienie wszystkim zainteresowanym kulturalnym życiem kontynentu świadomego uczestnictwa w europejskim życiu społecznym i kulturalnym. Oznacza to, że kandydaci nie powinni posiadać szczegółowej wiedzy o charakterze akademickim, ale powinni być otwarci i ciekawi na tyle, aby współpracować, aby zrozumieć otaczający ich świat kulturowy i społeczny. Wszystkie kursy będą prowadzone w języku angielskim. Zasady dotyczące opłacania czesnego regulują odpowiednie przepisy Uniwersytetu Wrocławskiego.

Obowiązkowe kursy

Kursy opcjonalne

Ostatnia aktualizacja Mar 2020

Informacje o uczelni

The Faculty of History and Pedagogy is organized into seven institutes and offers full-time and part-time courses in areas of study including history, psychology, pedagogy, archaeology, culture, and a ... Czytaj więcej

The Faculty of History and Pedagogy is organized into seven institutes and offers full-time and part-time courses in areas of study including history, psychology, pedagogy, archaeology, culture, and anthropology. The Faculty has over 250 Faculty members and around 6400 students and over 260 PhD students in the areas of history, psychology and pedagogy. Pokaż mniej