Program studiów licencjackich, Food Systems: Sustainability, Management and Technology, przygotowuje studentów do zostania ekspertami w zarządzaniu Food Systems. Program zapewnia studentom interdyscyplinarną wiedzę niezbędną do pracy w biznesie, środowisku i zarządzaniu zasobami naturalnymi w sektorze rolno-spożywczym. Profil zawodowy jest zgodny ze strategią zrównoważonego rozwoju przedstawioną w komunikacie Komisji Europejskiej „Innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju: biogospodarka dla Europy”.

Dokładniej mówiąc, szkolenie jest ukierunkowane na wyposażenie uczniów w kompetencje międzyfunkcyjne, które łączą zrozumienie łańcucha dostaw i ekonomii oraz umiejętności zarządzania biznesem z technologicznym know-how w zakresie dostaw i konserwacji żywności, a także zrównoważenia środowiskowego. Rezultatem jest interdyscyplinarny plan studiów skoncentrowany na aspektach metodologicznych i podstawowych umiejętnościach.

Program zapewnia studentom metody i narzędzia do analizy i zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami rolno-spożywczymi, na przykład firmami produkującymi i przetwarzającymi żywność, firmami markowymi i spółdzielniami, konsorcjami ochronnymi (tj. PDO), nowoczesnymi dystrybutorami detalicznymi, HoReCa firmy, firmy certyfikujące jakość oraz firmy promujące produkty rolno-spożywcze we Włoszech i za granicą.

Program studiów licencjackich „Systemy Żywności: Zrównoważony Rozwój, Zarządzanie i Technologia” podzielony jest na trzy konkretne ścieżki edukacyjne: pierwsza koncentruje się na tematach związanych ze zrównoważonym rozwojem; drugi na tematy związane z nauką i technologią żywności, współpracujący z podmiotami środowiskowymi związanymi z nowoczesnym bioekonomistą. Dlatego też studentom oferuje się szereg opcji; program studiów magisterskich.

Konkretne cele edukacyjne mogą się różnić, ale mają wspólny mianownik. W rzeczywistości wszystkie one opierają się na solidnym szkoleniu metodologicznym i narzędziach niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Program prowadzony przez:
  • Włoski

Zobacz 4 więcej kursów w University of Parma »

Ostatnia aktualizacja Maj 29, 2019
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Paź 2019
Duration
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paź 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paź 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa