Celem programu jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów z zakresu informatyki, którzy będą w stanie dostosować swoją wiedzę w branżach gier, animacji cyfrowej i efektów audiowizualnych, a także kompleksowo rozumieć i stosować wiedzę związaną z produkcją treści cyfrowych poprzez wspieranie przedsiębiorczości i samorealizacji -praca w tej dziedzinie. Główne przedmioty do nauki obejmują: Wprowadzenie do treści cyfrowych, Grafika komputerowa, Podstawy programowania, Projektowanie gier, Rzeźba podstawowa, Sztuczna inteligencja w grach, Malowanie matowe, Kinematografia i edycja, Modelowanie 3D, Majowie 3D, 3Ds Max, Projektowanie postaci, Animacja aktorów cyfrowych, Modelowanie gier i teksturowanie, programowanie gier 2D i 3D, cyfrowe oświetlenie i teksturowanie, programowanie gier mobilnych, modelowanie cyfrowe i rzeźbienie, programowanie w sieciach gier, projektowanie gier i ich implementacja, skład cyfrowy, efekty wizualne, przedsiębiorczość i samozatrudnienie, metody gry i Technologie.

Międzynarodowe możliwości mobilności

Wymagana jest mobilność międzynarodowa: 3 i 4 rok (5, 6, 7, 8 semestry) studiów w Korei Południowej, Busan, Dongseo University (DSU).

Życie w Busan: Opłata za zakwaterowanie w Dongseo University - 350, - USD za semestr. Więcej informacji o życiu w DSU Campus .

Perspektywy rozwoju kariery

Absolwenci programu studiów informatycznych i cyfrowych będą mogli pracować w różnych firmach zajmujących się produkcją treści cyfrowych - międzynarodowych studiach gier komputerowych, biurach projektowych, studiach filmowych i wszystkich organizacjach biznesowych zorientowanych na tworzenie cyfrowej produkcji za pomocą ICT. Wiedza zdobyta w informatyce i treściach cyfrowych może być również wykorzystywana w firmach telewizyjnych związanych z nadawaniem cyfrowym. Absolwenci programu będą mogli także tworzyć miejsca pracy dla siebie jako niezależnych pracowników lub promotorów własnych firm.

Wymagania wstępne

Wykształcenie średnie (ocena z matematyki).

Znajomość języka angielskiego - poziom nie niższy niż B1, zgodnie ze Wspólnymi Ramami Odniesienia dla Języka zatwierdzonymi przez test poziomu, jest organizowany dla tych, którzy nie posiadają certyfikatów IELTS lub TOEFL.

Procedura aplikacji i wymagane dokumenty

Wykonaj 4 kroki:

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy na stronie apply.mruni.eu
 2. Prześlij wymagane dokumenty
 3. Zabezpiecz swoją rejestrację, płacąc opłatę za zgłoszenie
 4. Prześlij swoją aplikację

Wymagane dokumenty:

 1. Dokumenty edukacyjne
  1. Dla studentów poszukujących studiów licencjackich: poświadczone za zgodność z oryginałem kopie świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z zapisem akademickim. Dokumenty muszą być oficjalnie przetłumaczone na język litewski lub angielski.
  2. Uwaga: Dodatkowe dokumenty edukacyjne (takie jak wyniki egzaminów państwowych lub kształcenie przeduniwersyteckie) mogą być wymagane zgodnie z krajem zamieszkania wnioskodawcy.
  3. Dla studentów poszukujących studiów magisterskich: poświadczone prawdziwe kopie świadectwa uniwersyteckiego i dyplomu (kandydat musi mieć tytuł licencjata uniwersyteckiego lub równoważny pierwszy stopień uniwersytecki z minimum 3-letnim czasem trwania studiów). Dokumenty muszą być oficjalnie przetłumaczone na język litewski lub angielski.
 2. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
  1. Dla studentów poszukujących studiów licencjackich: co najmniej na poziomie B1; oceny świadectwa znajomości języka angielskiego odpowiadające poziomowi B1: TOEFL Paper 477-510, TOEFL IBT 53-64, IELTS 4.5-5.0, poziom PTE
  2. Dla studentów ubiegających się o tytuł magistra: co najmniej poziom B2, oceny świadectwa znajomości języka angielskiego równoważne poziomowi B2: TOEFL Paper 513-547, TOEFL IBT 65-78, IELTS 5.5-6.0.
  3. Uwaga: w przypadku braku IELTS lub TOEFL istnieje możliwość przystąpienia do testu poziomu znajomości języka angielskiego organizowanego przez Uniwersytet. Powinieneś wybrać tę opcję podczas wypełniania wniosku. Nie ma dodatkowej opłaty za ten test.
 3. Kopia paszportu
 4. Zdjęcie typu paszportowego
 5. Notarialna list sponsorski od rodziców / sponsorów oraz pismo z banku o ich zdolnościach finansowych (wykazujące dochody z ostatnich 3 miesięcy).

Polepsz swój angielski!

Czy jesteś zainteresowany nauką w języku angielskim, ale nie masz wystarczającej znajomości języka angielskiego koniecznego do nauki w języku angielskim?

Drobne studia języka angielskiego przeznaczone są dla osób, które chcą przystąpić do programu studiów licencjackich na Mykolas Romeris University ale nie mają wystarczającej znajomości języka angielskiego, niezbędnego do nauki w obcym języku. W pierwszym roku studiów studenci, którzy rozpoczynają naukę na studiach licencjackich wraz z małymi studiami języka angielskiego, skupią się wyłącznie na studiach językowych. Po ukończeniu jednego roku nauki języka mniejszościowego i osiągnięciu odpowiedniego poziomu znajomości języka angielskiego studenci międzynarodowi będą kontynuowali studia nad wybranym przez nich programem studiów licencjackich na kierunku MRU.

Roczna opłata za naukę języka angielskiego - 1800 EUR.

Więcej informacji na stronie els.mruni.eu

Program prowadzony przez:
Język angielski
Mykolas Romeris University

Zobacz 8 więcej kursów w Mykolas Romeris University »

Ostatnia aktualizacja December 4, 2018
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sie 1, 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
2,160 EUR
- Liczba pracowników w UE (rocznie); 2460 EUR - studenci spoza UE (rocznie); 5600 USD - Czesne w Dongseo University, Korea Południowa (za rok)
Deadline
Skontaktuj się ze szkołą
Additional admission for the citizens of EU Member States and the countries of the visa-free travel regime for entry into the Republic of Lithuania, as well as citizens of the countries requiring visas for entry into the Republic of Lithuania where there are Embassies of the Republic of Lithuania will be organized from 8th of July until 2nd of August.
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 1, 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Skontaktuj się ze szkołą
Additional admission for the citizens of EU Member States and the countries of the visa-free travel regime for entry into the Republic of Lithuania, as well as citizens of the countries requiring visas for entry into the Republic of Lithuania where there are Embassies of the Republic of Lithuania will be organized from 8th of July until 2nd of August.

Sie 1, 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Skontaktuj się ze szkołą
Additional admission for the citizens of EU Member States and the countries of the visa-free travel regime for entry into the Republic of Lithuania, as well as citizens of the countries requiring visas for entry into the Republic of Lithuania where there are Embassies of the Republic of Lithuania will be organized from 8th of July until 2nd of August.
Data końcowa