Bachelor in International Business (s-Hertogenbosch)

Informacje ogólne

Opis programu

Licencjat w biznesie miÄdzynarodowym

International Business przygotowuje CiÄ do kariery w globalnym Årodowisku. Staniesz siÄ ekspertem w prowadzeniu biznesu w Årodowisku miÄdzykulturowym.

Holenderska firma produkuje zboża dla osób z alergiÄ pokarmowÄ i eksportuje swoje produkty do różnych krajów w Europie. Niestety jego udziaÅ w rynku w Europie Wschodniej nie roÅnie zgodnie z planem. Jako specjalista ds. Wywiadu miÄdzynarodowego analizujesz aktualny rynek, przemysÅ zbożowy i otoczenie gospodarcze, aby zidentyfikowaÄ czynniki, które potencjalnie ograniczajÄ rozwój Twojej firmy.

ty

Jako przedsiÄbiorcza osoba lubisz wyznaczaÄ wÅasne cele edukacyjne. JesteÅ otwarty, niezależny i żÄdny przygód, globalny obywatel chÄtny do odkrywania innych sposobów pracy, życia i prowadzenia dziaÅalnoÅci gospodarczej. Twoja praca robi wrażenie, szanujÄc ludzi i planetÄ. Wnikliwa i kreatywna, jesteÅ urodzonym komunikatorem i entuzjastÄ jÄzyka. Podejmujesz wyzwania i lubisz pracowaÄ jako zespóÅ.

1278_rsz_omslagmap_fiets_klein.jpg

Program MiÄdzynarodowy biznes

International Business pomaga odnieÅÄ sukces jako profesjonalista. Staniesz siÄ obywatelem globalnym z solidnÄ bazÄ wiedzy, biegÅÄ znajomoÅciÄ jÄzyków obcych i wysoce rozwiniÄtÄ wrażliwoÅciÄ miÄdzykulturowÄ oraz globalnym sposobem myÅlenia. Twoja ÅwiadomoÅÄ kulturowa pomaga wywieraÄ wpÅyw z szacunkiem. UkoÅczysz z tytuÅem Bachelor of Business Administration. Ten program jest akredytowany przez NVAO.

Cechy tego programu studiów

BÄdziesz miaÅ wyjÄtkowÄ okazjÄ do stworzenia wÅasnej Åcieżki uczenia siÄ w caÅym programie studiów. Ponieważ rozwój osobisty i zawodowy jest podstawÄ naszego nauczania, program wykorzystuje różnorodne metody uczenia siÄ. WykÅady dziaÅajÄ jak trenerzy: sparing partnerzy, którzy pomagajÄ ci rozwiÄzywaÄ problemy, znajdowaÄ odpowiedzi, byÄ kreatywnym i myÅleÄ nieszablonowo. Ten program koncentruje siÄ na marketingu miÄdzynarodowym

Warunki przyjÄÄ

Poziom wczeÅniejszej edukacji musi byÄ równoważny poziomowi holenderskiego havo, vwo lub mbo 4. Angielski musiaÅ byÄ jednym z twoich kursów. JeÅli nie znamy Twojego dyplomu zagranicznego, NUFFIC, holenderska organizacja ds. MiÄdzynarodowego uznawania dyplomów, sprawdzi dla nas poziom.

Wymagania w jÄzyku angielskim dla studentów zagranicznych

Egzamin - minimalny wynik:

  • Ogólny zespóŠIELTS: 6
  • TOEFL w formie papierowej: 550
  • Internetowy TOEFL: 80

Ważne daty:

PoczÄtek programu: wrzesieÅ

Termin skÅadania wniosków UE: 1 sierpnia
Termin skÅadania wniosków poza UE: 1 czerwca

Ostatnia aktualizacja Grudzień 2019

Informacje o uczelni

Studying at Avans University of Applied Sciences means acquiring state-of-the-art knowledge. But that's not all. You will also learn how to apply this knowledge in real business or professional projec ... Czytaj więcej

Studying at Avans University of Applied Sciences means acquiring state-of-the-art knowledge. But that's not all. You will also learn how to apply this knowledge in real business or professional projects. Our studies are geared perfectly to the requirements of organizations and companies that operate internationally. The university has once again in 2018 been ranked the top No. 1 large university of applied sciences in the Netherlands by the leading higher education guide “Keuzegids Hbo” for the fifth consecutive time! Avans has been in the top 3 for 8 years, which shows that we set the bar high, as reflected in our own quality mark. Find out more about Avans University of Applied Sciences by filling in your details and the school will contact you. Pokaż mniej
Hertogenbosch , Breda + 1 Więcej Mniej