Globalizacja i szybkość informacji w XXI wieku coraz bardziej rzucają wyzwanie znanym firmom pod względem ich procesów i sposobu działania. Od producentów, sprzedawców detalicznych, dostawców usług po konsumentów - stare struktury zostały niejednokrotnie odwrócone do góry nogami. Wielki kryzys gospodarczy z 2008 roku pokazał, jak szybko całe kraje mogą wpaść w recesję. Nowoczesne i przekrojowe umiejętności zarządzania (kwalifikacje w kształcie T) stały się kluczowe w dzisiejszej umiędzynarodowionej gospodarce, w której media i szybkość komunikacji stały się tak samo ważne jak podstawy dobrej administracji biznesowej. 46400__T8A9206_-_Talent_camp.jpg

Globalny sukces

Studenci międzynarodowego programu zarządzania będą przygotowani do kariery w administracji biznesowej, zarządzaniu zasobami ludzkimi, dystrybucji i marketingu, public relations, finansach korporacyjnych, a także jako kontroler lub strateg korporacyjny. Zestaw obieralnych pozwoli Ci pogłębić swoją wiedzę w zakresie handlu, zarządzania usługami lub międzynarodowego zarządzania innowacjami.

Nauka przez praktykę

Podczas całego kursu będziesz przeprowadzał praktyczne projekty, w których wiedza teoretyczna będzie stosowana do rzeczywistych scenariuszy, zwykle we współpracy z zewnętrznymi firmami i firmami partnerskimi.

Praktyki: Macromedia współpracuje z wieloma renomowanymi firmami, gdzie będziesz spędzać pełny semestr jako stażysta pod nadzorem profesorów. Jest to bardzo ważna część kursu, która da ci możliwość zdobycia pierwszych praktycznych doświadczeń i rozpoczęcia współpracy z branżą.

Studia za granicą: Program obejmuje również jeden semestr za granicą w jednym z naszych międzynarodowych uczelni partnerskich do wyboru (program Macromedia 6 1).

Czas trwania programu 7 semestrów

Termin składania wniosków Termin zimowy: Non-EU 15/06; UE 15/08 46401_Berlin_Macromedia.jpg

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 5 więcej kursów w Macromedia University of Applied Sciences »

Ostatnia aktualizacja February 6, 2019
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Paź 2019
Duration
6 - 7 semestry
W pełnym wymiarze godzin
Cena
38,500 EUR
UE 5150 € / Non-EU 5500 € za semestr
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Paź 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Paź 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Paź 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa
Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa