Bachelor in International Management

University of Information Technology and Management

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Bachelor in International Management

University of Information Technology and Management

Luty przyjęto od 10 listopada 2018 r. Do 15 lutego 2019 r

Studenci badają szeroki zakres zagadnień związanych z ekonomią, z naciskiem na różne aspekty zarządzania w firmach międzynarodowych. W trakcie studiów studenci uczą się planować i prowadzić firmy na rynku globalnym. Uczą się także rozwiązywania problemów i korzystania z IT w zarządzaniu firmą. Praktyczne podejście do nauczania znajduje odzwierciedlenie w zajęciach praktycznych:

  • Makroekonomia ilustruje podstawowe zasady w połączeniu z doświadczeniami z rzeczywistych studiów przypadku, kurs statystyki zapewnia równowagę między teorią statystyczną a aplikacją,
  • Prognozy i symulacja są omawiane w kontekście zastosowań w przemyśle wytwórczym, handlu detalicznym i usługach,
  • Ekonomia matematyczna kładzie nacisk na znaczną ilość interpretacji wskaźników liczbowych w kontekście ekonomicznym,
  • Rachunkowość zajmuje się zastosowaniem koncepcji księgowych i zasad w rzeczywistych sytuacjach biznesowych,
  • Kurs wprowadzający do informatyki jest zorganizowany zgodnie z podejściem "usłyszenia i dotyku"; wykładom towarzyszą warsztaty w laboratoriach komputerowych.
  • Negocjacje dostarczają studentom aplikacji i specjalnych scenariuszy negocjacyjnych (wiele partii, koalicji i zespołów, międzykulturowe negocjacje, milczące negocjacje i dylematy społeczne). Studentom oferowane są staże.

Jako specjalista ds. Zarządzania międzynarodowego zapoznasz się z praktykami zarządzania międzykulturowego i różnymi zachowaniami w pracy na całym świecie; badanie międzynarodowych aspektów biznesu, handlu, marketingu, finansów i systemów gospodarczych; rozwijać płynność w drugim języku; zdobyć doświadczenie międzykulturowe; doskonalić umiejętności potrzebne do sprostania wyzwaniom prowadzenia działalności na arenie międzynarodowej; budować sieć osobistych kontaktów na całym świecie.

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski


Ostatnia aktualizacja November 28, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Luty 18, 2019
Duration
Czas trwania
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Information
Deadline
Luty 15, 2019
Locations
Polska - Rzeszow, Podkarpackie Voivodeship
Data rozpoczęcia : Luty 18, 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Luty 15, 2019
Data zakończenia Wrześ. 30, 2020
Dates
Luty 18, 2019
Polska - Rzeszow, Podkarpackie Voivodeship
Termin nadsyłania zgłoszeń Luty 15, 2019
Data zakończenia Wrześ. 30, 2020