O programie

Jako absolwent zarządzania będziesz przygotowany do zarządzania procesami i przedsięwzięciami w organizacjach biznesowych i administracyjnych. Nabędziesz umiejętności rozwiązywania problemów np. W projektowaniu nowych procesów i systemów zarządzania oraz restrukturyzacji istniejących. Będziesz przygotowany do organizacji i zarządzania projektami, jakością, innowacjami i procedurami logistycznymi. Ponadto będziesz mógł korzystać z systemów komputerowych wspierających proces decyzyjny.

Jako absolwent będziesz posiadał umiejętności organizacji i zarządzania finansami. Program studiów, obejmujący kursy z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji i marketingu, pomoże Ci prowadzić własny biznes. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne.

Przygotujemy Cię do pracy w:

 • marketing, zasoby ludzkie, finanse,
 • organizacje biznesowe i instytucje samorządowe,
 • przedsiębiorstwa i instytucje na stanowisku menedżera o wysokim lub średnim rankingu,
 • zagraniczne i międzynarodowe instytucje związane z biznesem,
 • instytucje badawczo-rozwojowe,
 • agencje konsultingowe,
 • Edukacja.

Warto studiować zarządzanie w naszym college'u! Zalety programu:

 • Profesjonalny personel dydaktyczny!
 • Program studiów zapewnia wiedzę na temat zarządzania procesami i przedsięwzięciami w organizacjach biznesowych i administracyjnych; rozwija umiejętności rozwiązywania problemów np. w projektowaniu nowych procesów i systemów zarządzania oraz restrukturyzacji istniejących; przygotowuje się do organizacji i zarządzania projektami, jakością, innowacjami i procedurami logistycznymi; i uczy, jak korzystać z systemów komputerowych wspierających proces decyzyjny!
 • Program studiów oferuje naukę języków obcych na poziomie B2, zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego oraz specjalistycznymi umiejętnościami językowymi w zakresie zarządzania i organizacji.
 • Możliwość bezpłatnego konsultowania się z doradcą zawodowym.
 • Praktyczna edukacja.
 • Wdrażanie własnych działań społecznych poprzez działalność w stowarzyszeniu naukowym.
 • Możliwość reprezentowania Kolegium podczas konferencji.
 • Możliwość organizowania konferencji naukowych.
 • Edukacja dostosowana do Krajowych Ram Kwalifikacji! Możliwość uczestnictwa w programie Erasmus!
Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 1 więcej kursów w WSPA University College of Enterprise and Administration »

Ostatnia aktualizacja September 14, 2018
Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Contact school
Duration
Skontaktuj się ze szkołą
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Cena
900 EUR
na semestr
Deadline
Contact school
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Contact school
Data końcowa
Contact school
Termin nadsyłania zgłoszeń
Contact school

Contact school

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Contact school
Data końcowa
Contact school