Bachelor in Psychology

Wabash College

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Bachelor in Psychology

Wabash College

Wydział stara się dać uczniom poczucie natury psychologii i jej miejsca w społeczeństwie. Jego profesorowie wyposażają studentów w zrozumienie metody naukowej i umiejętność jej zastosowania w różnych kontekstach.

Majors mają poczucie historycznego tła współczesnej psychologii, a studenci zainteresowani studiami magisterskimi - odpowiednim przygotowaniem do osiągnięcia sukcesu.

Wydział wyróżnia się dobrze opublikowanym wydziałem, który zdecydowanie zachęca do badań studentów. Studenci przedstawiają wyniki badań na studiach licencjackich i regularnie publikują swoją pracę z wydziałem.

Program

Psychologia jest definiowana jako "nauka o zachowaniu i procesach umysłowych oraz zastosowanie wyników badań do rozwiązywania problemów." Ta definicja obejmuje ogromną liczbę obszarów specjalistycznych, a psychologowie są najbardziej zróżnicowaną grupą ludzi w naszym społeczeństwie ten sam tytuł. Główne cele Wydziału Psychologii to:

  • BAZA WIEDZY: zdobycie stopnia opanowania podstawowej wiedzy i zrozumienia głównych pojęć, perspektyw teoretycznych, trendów historycznych i ustaleń empirycznych w psychologii oraz tego, w jaki sposób zasady psychologiczne odnoszą się do zachowania.

  • KRYTYCZNE MYŚLENIE: aby stać się zwyczajnie dociekliwym, pełnym zaufania i rozsądnym w stawianiu czoła osobistym uprzedzeniom; aktywnie oceniać wiedzę i pomysły.

  • ZAPYTANIE NAUKOWE: rozwijanie zrozumienia metodologii naukowej; rozwijanie umiejętności posługiwania się rozumowaniem naukowym do interpretowania zjawisk psychologicznych; rozwijanie umiejętności prowadzenia badań psychologicznych odpowiednimi metodami badawczymi.

  • KOMUNIKACJA: stać się kompetentnym i pewnym siebie w umiejętnościach ustnych i pisemnych potrzebnych do mówienia i pisania z łatwością i wyrafinowaniem na temat zagadnień psychologicznych i badań.

  • PSYCHOLOGIA I ODPOWIEDZIALNE, ETYCZNE OBYWATELSTWO: uświadomienie sobie, w jaki sposób badanie psychologiczne informuje o osobistym i zawodowym zachowaniu oraz o znaczeniu psychologii w rozwijaniu skutecznych instytucji społecznych; zrozumieć, w jaki sposób wyniki badań psychologicznych mogą informować o naszych działaniach jako etycznego, odpowiedzialnego obywatela w różnorodnym świecie w celu zwiększenia ludzkiego rozkwitu.

Kredyt Advanced Placement

Uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 4 punkty na egzaminie z zakresu zaawansowanej psychologii lub co najmniej 6 lub więcej na egzaminie maturalnym z psychologii międzynarodowej, mogą zdobyć zaliczenie PSY-101 Wprowadzenie do psychologii, biorąc dowolny 200-stopniowy kurs z psychologii i kończąc go na klasa B- lub lepsza. Departament zaleca, aby nie stosować metod badawczych PSY-201

Studium poza kampusem

Specjaliści z dziedziny psychologii i osoby nieletnie rozważające odbycie kursów w innych kampusach lub za granicą, powinny mieć świadomość, że trudno jest spełnić nasze Metody badawcze PSY-201

Oznacza to, że powinieneś planować stosowanie metod badawczych PSY-201

Ścieżki kariery

Prezes / Dyrektor Generalny, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Fizjoterapeuta, Kontroler, Adwokat, Specjalista ds. Rozwiązań Produktowych, Specjalista ds. Wsparcia Technicznego, Wiceprezes ds. Zarządzania Kredytem Handlowym, Doradca ds. Zarządzania Zamiarem, Inżynier Lokomotyw, Sprzedaż Finansowa, Asst. Dyrektor ds. Wsparcia akademickiego - lekkoatletyka, doradca psychologiczny, projekt programu nauczania

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski


Ostatnia aktualizacja August 6, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Wrześ. 2019
Duration
Czas trwania
W pełnym wymiarze godzin
Locations
Stany Zjednoczone - Crawfordsville, Indiana
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Wrześ. 2019
Stany Zjednoczone - Crawfordsville, Indiana
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą