Omówienie programu i cele

Program licencjacki " Zrównoważona innowacyjna ekonomia " w języku angielskim ma na celu szkolenie wysoko wykwalifikowanych ekonomistów i szefów wiodących światowych firm, władz państwowych, ośrodków badawczych i uniwersytetów. Program integruje podstawowe szkolenia z zakresu współczesnej teorii ekonomii, matematyki, technologii przetwarzania informacji, statystyki, ekonometrii z innowacją i uprzedzeń ekologicznych. Uczymy naszych studentów, aby byli wydajni i efektywni, a także szukali optymalnych rozwiązań. Innowacje w gospodarce mają wysoką wartość dodaną i mają przełom w przemyśle 4.0. Podejście ekologiczne w ekonomii ułatwia odtworzenie zasobów odnawialnych i podniesienie efektywności społeczności, przedsiębiorstw, miast i gospodarki światowej.

Szkolimy specjalistów zdolnych do przeprowadzania analiz ekonomicznych, oceny ryzyka i potencjału rozwiązań, szacowania efektywności ekonomicznej projektów i programów; oszacować potencjał innowacyjny i zastosować go do realnego sektora gospodarczego; posiadanie umiejętności zarządzania w celu opracowania i wdrożenia strategii; posiada wiedzę z zakresu podejścia do środowiska w ekonomii, a także umiejętności czerpania korzyści z ekologicznych rozwiązań recyklingu odpadów, wykorzystania surowców wtórnych, uzdatniania wody, oczyszczania powietrza i zastosowania "zielonych" technologii.

Program oferuje naukę: analizę matematyczną; algebra liniowa; teoria prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna; podstawy teorii ekonomii; mikroekonomia; makroekonomia; Ekonomia środowiskowa; ekonometria; rachunkowość; statystyki społeczne i ekonomiczne; innowacyjna ekonomia; ekonomia instytucjonalna.

Opcje kariery

Nasza edukacja wyróżnia się wysoką konkurencyjnością na rynku pracy. Ponadto dwa dyplomy i mobilność studentów dają dodatkowe możliwości zatrudnienia w dużych korporacjach, w tym w Chinach lub Indiach. Nasi absolwenci będą mogli stworzyć przewoźnika w globalnych międzynarodowych korporacjach, otworzyć własny biznes i rozwijać go, a także pracować dla organów rządowych w celu wdrożenia nabytej wiedzy i podejścia w polityce gospodarczej swojego regionu lub kraju.

Studiować za granicą

Program daje możliwość spędzenia pół roku lub rocznego szkolenia na jednym z wiodących uniwersytetów w Chinach lub Indiach. Studenci z wymiany będą przeszkoleni w zakresie średnich programów anglojęzycznych obejmujących chińskie lub indyjskie podejście gospodarcze w celu zbadania struktury i specyfiki modeli ekonomicznych krajów przyjmujących.

Ponadto program daje możliwość nauki innego języka obcego.

Program prowadzony przez:
Język angielski

Zobacz 2 więcej kursów w Irkutsk National Research Technical University »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sie 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
150,000 RUB
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa