Bachelor of Accounting and Audit

KIMEP University

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Bachelor of Accounting and Audit

KIMEP University

O BACTA

Program Bachelor in Accounting and Audit (BACTA) zapewnia studentom dogłębną znajomość następujących tematów:

 • podstawowe zasady rachunkowości finansowej w podejmowaniu skutecznych decyzji zarządczych dla organizacji;
 • podstawowe koncepcje rachunkowości kosztów i zarządzania oraz ich wykorzystanie przez menedżerów do podejmowania decyzji i kontroli;
 • teoretyczne i techniczne aspekty sprawozdawczości finansowej i audytu w organizacjach, w tym badanie sprawozdań finansowych i audyt kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową;
 • struktura i polityka podatkowa dla organizacji korporacyjnych i osób fizycznych oraz środowisko prawne i regulacyjne, w ramach którego dokonywana jest rachunkowość.

Po pomyślnym ukończeniu programu BACTA absolwenci będą mogli:

 • opisywać i stosować koncepcje z cyklu księgowego, w tym rejestrować transakcje i sporządzać sprawozdania finansowe dotyczące własności, partnerstwa i korporacji;
 • zgłaszać i wyjaśniać dochód oraz zatrzymany zysk i zysk na akcję;
 • analizować i raportować księgowanie kosztów, w tym informacje finansowe i niefinansowe;
 • stosować zasady rachunkowości zarządczej do analizy alokacji zasobów i pomiaru wydajności organizacji;
 • opisywać i stosować aspekty techniczne i teoretyczne w sprawozdawczości finansowej i audycie;
 • określa charakter i ilość dowodów kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla osób fizycznych i firm zgodnie z wymogami organów podatkowych;
 • opisywać i stosować pojęcia i teorie etyki, ponieważ mają one zastosowanie w dziedzinie rachunkowości.

Program Wymagane kursy specjalizacyjne (20 punktów)

Kod kursu

Tytuł

Kredyt

godziny

ACC3200 Etyka w rachunkowości 2 ACC3101 Rachunkowość finansowa II 3 ACC3201 Pośrednia rachunkowość finansowa I 3 ACC3202 Pośrednia rachunkowość finansowa II 3 ACC3110 Rachunkowość zarządcza II 3 ACC4203 Audyt 3 ACC3210 Opodatkowanie w Kazachstanie 3 CAŁKOWITY 20

Możliwości stypendialne

Istnieje wiele możliwości stypendiów opartych na osiągnięciach dla studentów kazachstańskich i międzynarodowych.
Studiując na KIMEP University , studenci mogą ubiegać się o stanowiska w niepełnym wymiarze godzin dostępne na terenie kampusu uniwersyteckiego.
Skontaktuj się z biurem pomocy finansowej , jeśli chcesz ubiegać się o stypendium.

Ta szkoła oferuje programy z:
 • Język angielski


Ostatnia aktualizacja July 16, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Wrześ. 2019
Duration
Czas trwania
4 lat
Price
Cena
71,900 KZT
Locations
Kazachstan - Almaty, Almaty Province
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Wrześ. 2019
Kazachstan - Almaty, Almaty Province
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą