Read the Official Description

Cele i zadania programu są następujące:

 • Aby wyposażyć uczniów w umiejętności i techniki laboratoryjne wymagane w sektorze hodowlanym.
 • Aby stworzyć absolwentów posiadających wiedzę na temat żywienia zwierząt, fizjologii, hodowli i zarządzania różnymi systemami produkcji zwierzęcej w celu zwiększenia wydajności hodowlanej.
 • Aby stworzyć absolwentów, którzy posiadają wiedzę w zarządzaniu rangeland naukowych.


Wymagania wstępne

Aby zakwalifikować się do normalnego przystąpienia do programu w zakresie nauk o zwierzętach i zarządzania Rangeland, przyszły student musi spełnić następujące wymagania wydziału:

 • Uzyskano zaliczenie na poziomie "A" w następujących DWÓCH podstawowych przedmiotach lub ich uznanych odpowiednikach (które są określone w przepisach ogólnych) w zakresie biologii i chemii.
 • Uzyskałem co najmniej 5 przedmiotów z "Poziomu, w tym.
 • Język angielski i matematyka.

Posiadacze odpowiednich dyplomów uznanych szkół rolniczych lub innych uznanych instytucji będą przyjmowani pod warunkiem, że osiągnęliby zatwierdzony standard wykonania w swoich dyplomach. Uczniowie, którzy po ocenie przez wydziałowy panel przesłuchań i po zbadaniu ich zapisów, są uznawani za na nie zasługujący, mogą być zwolnieni z części programu.

5 przedmiotów na poziomie zwyczajnym powinno zawierać język angielski z oceną co najmniej stopnia C.

Oprócz 5 przedmiotów na poziomie zwyczajnym, student musi zaliczyć co najmniej dwa przedmioty na poziomie "A". Preferowani będą kandydaci z A "zarządzaniem poziomem biznesowym, Business Studies, socjologią lub dowolnymi przedmiotami artystycznymi.

W zaaprobowanych przypadkach student może być zwolniony z części I, pod warunkiem, że student nie ukończy pełnego programu w czasie krótszym niż trzy pełne lata akademickie.

Wpis specjalny: Kandydaci, którzy z powodzeniem ukończyli wyższy krajowy dyplom z zarządzania zasobami ludzkimi lub uzyskali równoważne kwalifikacje i uzyskali dyplom merytoryczny (zaliczenia i wyróżnienia) w połowie kursów programu mogą ubiegać się o bezpośredni wpis do części II program studiów.


Czas trwania nauki

4 lata Konwencjonalne i Block Release.


Możliwości zawodowe

 • Urzędnicy rozszerzający
 • Animal nutritionists Rangers
 • Techniczni badacze Inspektorzy mięsa
 • Inspektorzy ranni ds. Zdrowia zwierząt
 • Przedstawiciele Handlowi w Veterinary Pharmacies Field Officers
 • Nauczyciele / wykładowcy Rolnicy


Struktura programu


Część 1: Semestr 1

 • ASAS 1100 Wprowadzenie do informatyki i informatyki
 • ASAS 1101 Chemia
 • ASAS 1102 Biologia komórki, genetyka i biotechnologia
 • ASAS 1105 Anatomia i fizjologia zwierząt
 • ASAS 1130 Wprowadzenie do Gleboznawstwa
 • ASAS 1106 Ekologia roślin i fizjologia

Część 1: Semestr 2

 • ASEB 1201 Wprowadzenie do ekonomiki i polityki rolnej
 • ASAS 1201 Biochemia rolnicza
 • ASAS 1202 Maszyny rolnicze
 • ASAS 1203 Mikrobiologia rolnicza i entomologia
 • ASAS 1209 Biometria I
 • ASAS 1210 Zachowanie dzikich zwierząt i zarządzanie parkami

Część 2: Semestr 1

 • ASAS 2104 Animal Nutrition
 • ASAS 2102 Hodowla zwierząt i roślin
 • ASAS 2106 Produkcja ryb słodkowodnych
 • ASAS 2108 Produkcja zwierzęca
 • ASAS 2107 Choroby zwierząt i zdrowie zwierząt
 • ASAS 2109 Biometria II

Część 2: Semestr 2

 • ASAS 2200 Ochrona gleb i wody
 • ASEB 2202 Gospodarka rolna i przedsiębiorczość
 • ASAS 2203 Crop Production
 • ASAS 2206 Zarządzanie pastwiskami i Rangeland
 • ASSS 2208 Ocena oddziaływania na środowisko
 • ASAS 2204 Planowanie gruntów i planowanie zagospodarowania przestrzennego

Część 3

ASIA 3000 Industrial Attachment

 • Raport uczniowski dotyczący pracy zawodowej
 • Raport oceny akademickiego przełożonego
 • Raport oceny pracodawcy

Część 4: Semestr 1

 • ASAS 4102 Hodowla zwierząt i genetyka
 • ASAS 4104 Advanced Animal Nutrition
 • ASEB 4113 Rolnictwo Rozszerzanie i komunikacja
 • ASEB4114 Rozwój obszarów wiejskich i finanse
 • ASAS 4116 Systemy rolnicze i agroleśnictwo
 • ASAS 4112 Produkcja drobiu, wieprzowiny i strusia
 • Projekt badawczy ASPR 4000 (punkty są podane na końcu części 4)

Część 4: Semestr 2

 • ASAS 4201 Produkty pochodzenia zwierzęcego i przetwórstwo
 • ASAS 4213 Produkcja wołowiny
 • ASAS 4214 Produkcja nabiału
 • ASAS 4215 Produkcja małych przeżuwaczy
 • ASPR 4216 Projekt badawczy
Program taught in:
Język angielski

See 16 more programs offered by Lupane State University »

Last updated June 29, 2018
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Luty 2019
Wrześ. 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
By locations
By date
Data początkowa
Luty 2019, Wrześ. 2019
Application deadline

Luty 2019, Wrześ. 2019