Read the Official Description

Przegląd

Dynamiczny, innowacyjny i praktyczny w tym samym czasie, program realizowany jest metodą Studia - studia są zintegrowane w jednym złożonym zadaniu: studenci poznają związane z architekturą zasady rysowania, kompozycji, fizyki, wytrzymałości materiałów itp. I bezpośrednio stosują w projekcie, nad którym pracują. Kolejna wyjątkowość programu obejmuje historyczną, kulturową, teoretyczną i filozoficzną krytyczną analizę istniejących typologii, związaną z projektowaniem estetycznego prototypowania, które integruje konstrukcje, badania mechaniczne, ekologiczne i ekonomiczne.

Ten rozszerzony program studiów licencjackich prowadzi do magistra (program 5 lat).

Dlaczego KTU?

Najnowsze narzędzia programowe

Metoda nauczania oparta na studiach stosowana jest przy projektowaniu budynków koncepcyjnych i kontekstowych, projektów miejskich i krajobrazowych, a następnie aplikacji BIM, CAD, Space Syntax, ArcGIS.

Komfortowa i inspirująca atmosfera

Przyjazne i koleżeńskie relacje między profesorami i studentami osiągnięte dzięki zapewnieniu wspierającego środowiska uczenia się, które sprzyja duchowi niezależnego dochodzenia i indywidualnego przedsiębiorstwa.

Udział w konferencjach

Studenci biorą udział w licznych konkursach, warsztatach i konferencjach: "Europa: miejsce, przestrzeń i przyroda", festiwal architektury w Kownie (KAFe), "Inteligentne miasto", "Struktury" itp.

Kariera

Kompetencje studenta:
- Identyfikacja i rozwiązywanie problemów;
- Generowanie i wdrażanie pomysłów;
- Praca w zespole;
- Zarządzanie i praca z ludźmi.

Umiejętności ucznia:
- Potrafi analizować i projektować przestrzenie z punktu widzenia użytkownika / konsumenta / architekta;
- Potrafi wizualizować innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego;
- Potrafi przeprowadzić badania naukowe.

Możesz zostać

  • Architekt budynków
  • Deweloper sieci i multimediów
  • Architekt przestrzeni
  • Urbanista

Wymagania wstępne

biegłość w języku angielskim

IELTS ≥5.5, TOEFL ≥75, CEFR ≥B1 lub równoważny

Wybieralność CGPA Certyfikat ukończenia szkoły średniej

Maksymalnie 3 lata po ukończeniu szkoły średniej kwalifikuje się.

Często możesz uzyskać odpowiedni zapis ze swojej szkoły. Jeśli tak nie jest, będziesz potrzebować oficjalnych tłumaczeń wraz ze zweryfikowanymi kopiami oryginału.

Dokumenty kwalifikacyjne są akceptowane w następujących językach: angielski / rosyjski.

Dokumenty muszą być zalegalizowane (apostille) przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych kraju, w którym wydano dokumenty. Wymóg ten nie dotyczy dokumentów wydanych w UE i na Białorusi, na Ukrainie.

Minimalna średnia ocena (CGPA)

Program taught in:
Język angielski
Litewski
Kaunas University of Technology

See 13 more programs offered by Kaunas University of Technology »

Last updated January 30, 2019
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Wrześ. 2019
Duration
5 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
2,800 EUR
Studenci zagraniczni. Cudzoziemcy pochodzenia litewskiego i obywatele UE: 2274 €
By locations
By date
Data początkowa
Wrześ. 2019
Application deadline

Wrześ. 2019

Location
Application deadline
Data końcowa