Read the Official Description

Jest to 4-letni program na pełny etat i równolegle. Program tego programu kładzie nacisk na zintegrowane podejście, dzięki któremu student zdobędzie wykształcenie podstawowe, aby rozwinąć swoją zdolność intelektualną i analityczną, jednocześnie zdobywając wiedzę i umiejętności w zakresie profesjonalnego zarządzania. W związku z tym pierwsze dwa lata będą przeznaczone głównie na kształcenie podstawowe w starszych dziedzinach matematyki, komunikacji, ekonomii i nauk humanistycznych, podczas gdy pozostałe dwa lata będą poświęcone głównie specjalistycznym przedmiotom z zakresu rachunkowości, ekonomii, marketingu, finansów, zasobów ludzkich. zarządzanie, zarządzanie ryzykiem, analiza ilościowa i zarządzanie sektorem publicznym.

Wymagania wstępne

5 karnetów na poziomie "O" lub równoważnych, w tym w języku angielskim i matematyce. Co najmniej dwa poziomy zaawansowania GCE przechodzą na dowolny z następujących przedmiotów: Rachunki, Zarządzanie biznesem, Ekonomia, Handel i Matematyka.

Wpisy specjalne

Kandydaci posiadający zatwierdzone dyplomy z przedmiotów związanych z zarządzaniem, np. Stowarzyszenie Techników Rachunkowości Zimbabwe (ZAAT), Stowarzyszenie Certified Charted Accounts (ACCA), Wyższy krajowy dyplom (HND), Charted Institute of Management Accountants (CIMA), Charted Institute of Secretaries (CIS) oraz Dyplom w Business Administration and Commerce (IAC) i Institute of Marketing Management (IMM) mogą być brane pod uwagę przy przyjęciu.

Struktura programu

Rok pierwszy semestr jeden

 1. Umiejętności komunikacyjne HCS101 (3 kredyty)
 2. MAC101 Podstawy rachunkowości (3 kredyty)
 3. HFR111 francuski dla początkujących I, lub HPO111 portugalski dla początkujących I, lub HESL111 angielski jako drugi język I (3 kredyty)
 4. MMS101 Matematyka dla biznesu I (3 kredyty)
 5. MEC101 Economic Principles I (3 kredyty)
 6. HIT100 Wprowadzenie do technologii informacyjnej (2 kredyty)
 7. MMS103 Wprowadzenie do zarządzania (3 kredyty)

Suma godzin kredytów: 20

Rok pierwszy semestr drugi

 1. MMS102 Umiejętności w zakresie komunikacji biznesowej (3 kredyty)
 2. HFR112 Francuski dla początkujących II; lub HPO112 Portuguese for Beginners II; lub HESL112 Angielski jako drugi język II (3 kredyty)
 3. MMS105 Matematyka dla biznesu II (3 kredyty)
 4. MEC 102 Economic Principles II (3 kredyty)
 5. Aplikacje mikrokomputera CIS102 (3 kredyty)
 6. MKT102 Zasady marketingu (3 kredyty)
 7. MAC102 Podstawy rachunkowości (3 kredyty)

Suma godzin kredytowych: 21

Rok drugi semestr jeden

 1. Rachunek kosztów MAC201 (3 kredyty)
 2. MMS201 Zachowanie organizacyjne (3 kredyty)
 3. MMS202 Analiza ilościowa I (3 kredyty)
 4. MMS203 Business Law (3 kredyty)
 5. Etyka TEV200

Electives

Rok drugi semestr drugi

 1. MMS204 Quantitative Analysis II (3 kredyty)
 2. Zarządzanie sektorem publicznym MMS205 (3 kredyty)
 3. Badania marketingowe MKT202
 4. MAC204 Business Finance (3 kredyty)
 5. HAS100 Wprowadzenie do afrykańskiego (3 kredyty)

Suma godzin kredytowych: 18

Trzeci semestr jeden

 • Zapisanie raportu MMS301 (1 kredyt)
 • Dystrybucja MKT301
 • Zakup MKT302
 • Promocja MKT303
 • MMS 307 Industrial Relations (3 kredyty)
 • MEC304 Ekonomia menedżerska (3 kredyty)
 • Zarządzanie marketingowe MKT304 (3 kredyty)

Electives

Suma godzin kredytowych: 22

Trzeci semestr drugi

 1. FMA301 Industrial Attachment

Rok czwarty semestr jeden

 1. Załącznik przemysłowy FMA301 (15 kredytów)
 2. FMA413 Industrial Attachment Report (1 kredyt)

Suma godzin kredytowych: 16

Rok czwarty semestr drugi

 1. MMS401 Przedsiębiorczość
 2. Zachowanie konsumenckie MKT405
 3. MKT406 Marketing międzynarodowy)
 4. FMA403 Wyróżnienia Seminaria (3 kredyty)
 5. Zarządzanie strategiczne MMS 411

Electives

 1. MAC202 Rachunkowość pośrednia I (3 kredyty)
 2. MAC203 Intermediate Accounting II (3 kredyty)
 3. MEC204 Makroekonomia średnio-zaawansowana (3 kredyty)
 4. Prawo spółek MAC205 (3 kredyty)
 5. MAC206 Principles of Public Finance (3 kredyty)
 6. MAC207 Pieniądze
 7. MEC205 Pieniądze
 8. MMS206 Teoria zarządzania
 9. MMS306 Teoria zarządzania
 10. Rachunek zarządzania MAC301 (3 kredyty)
 11. MAC303 Wprowadzenie do opodatkowania działalności gospodarczej (3 kredyty)
 12. Analiza inwestycji MAC304 (3 kredyty)
 13. MEC302 International Economics I (Handel) (3 kredyty)
 14. MEC 305 Industrial Economics
 15. MMS302 Zarządzanie zasobami ludzkimi (3 kredyty)
 16. MEC401 Managerial Economics (3 kredyty)
 17. MEC402 International Economics II (Finanse) (3 kredyty)
 18. MMS402 Productions
 19. MMS408 International Business (3 kredyty)
 20. MMS410 Analiza polityki publicznej (3 kredyty)
 21. Marketing bezpośredni MKT407 (3 kredyty)
 22. Marketing usług MKT408 (3 kredyty)

Wszelkie inne kursy zatwierdzone przez Dziekana

Kariera i oferty pracy

 • Menedżerowie biznesowi
 • Bezpieczne miejsca pracy jako konsultanci eksportu lub oficerowie.
 • Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
 • Kierownicy średniego i wyższego szczebla w branży handlowej, produkcyjnej, turystycznej i hotelarskiej, a także stanowiska związane z marketingiem w handlu i przemyśle oraz w sektorze publicznym
 • Daj wyższe stopnie i zostań wykładowcami akademickimi / naukowcami.

Pomoc finansowa


Uniwersytet w Afryce, chcąc udostępnić szkolnictwo wyższe młodym ludziom w Afryce i mając świadomość niskiego dochodu przeciętnej afrykańskiej rodziny, oferuje fundusze zasłużonym studentom, aby pomóc im w opłacaniu czesnego uniwersyteckiego. Za udzielenie tej pomocy odpowiada Uczelniana Komisja Pomocy Finansowej. Pomoc przyznawana jest na podstawie zasług, potrzeb i charakteru, i dzieli się na dwie kategorie: pomoc finansowa i stypendia./>

Pomoc finansowa

Zazwyczaj jest to pomoc w opłacaniu czesnego i jest dostępna dla studentów od drugiego roku. Potrzeba ucznia jest oceniana na podstawie jego wniosku, dokumentów potwierdzających i informacji od wszystkich sędziów. Wyniki akademickie studenta wskazane przez jego / jej CGPA są również wykorzystywane do określenia poziomu pomocy. Ci uczniowie, którzy mają bardzo dobre wyniki, są nagradzani bardziej niż ich odpowiednicy, jako sposób na nagradzanie ich wysiłków i motywowanie ich do kontynuowania dążenia do wyższej akademickiej doskonałości. Studenci, którzy dostaną się na listę Dziekana, otrzymają pomoc w opłaceniu czesnego, a ci, których wyniki spadną poniżej CGPA wymaganego do uzyskania dyplomu, nie otrzymają pomocy.

Stypendia

Studenci muszą ubiegać się o stypendia za pośrednictwem Biura pomocy finansowej. Różne organizacje, kościoły i osoby prywatne tworzą stypendia, które są przyznawane zasłużonym wnioskodawcom, którzy również muszą spełniać wszelkie specjalne kryteria, które może wyznaczyć dobroczyńca (np. Może być wymagane, aby odbiorca był określonej płci lub określonej Wydział lub z określonego kraju.) Stypendia przyznane mogą pokrywać pełne opłaty dla odbiorcy lub mogą być częściowe, obejmujące tylko określone opłaty. W przypadku, gdy student otrzymuje nagrody z więcej niż jednego źródła, a całkowita kwota nagród przekracza łączne opłaty, które nie zostaną zwrócone beneficjentowi. Wszelkie takie nadwyżki są odzyskiwane z pomocy finansowej i przyznawane innym potrzebującym studentom.

Badanie pracy

Wszyscy studenci otrzymujący pomoc finansową powinni pracować w dowolnej jednostce uniwersytetu przez określoną liczbę godzin tygodniowo jako dowód wdzięczności za nagrodę. Obecnie osoby pracujące na wolnym powietrzu powinny pracować dwie godziny w tygodniu, a osoby pracujące w domu pracują cztery godziny w tygodniu.

Program taught in:
Język angielski

See 7 more programs offered by Africa University - Zimbabwe »

Last updated March 9, 2018
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Mar. 2019
Sierp. 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
2,800 USD
Czesne za rok akademicki: 2800 USD. Obowiązują inne opłaty i wydatki.
By locations
By date
Data początkowa
Mar. 2019
Application deadline
Data początkowa
Sierp. 2019
Application deadline

Mar. 2019

Sierp. 2019