Read the Official Description

Ten tytuł licencjata jest przeznaczony dla studentów zagranicznych, których znajomość języka chińskiego wykracza poza poziom podstawowy i którzy oczekują poprawy języka, literatury i kultury w Chinach. Absolwenci tego kierunku mają stać się chińskimi profesjonalistami o wysokich, wszechstronnych cechach.

Major wymaga czterech lat nauki. Studenci mogą uzyskać tytuł licencjata i dyplom po ukończeniu wymaganych kursów z wystarczającą liczbą punktów, obronie pracy dyplomowej i posiadaniem certyfikatu HSK zespołu 5 lub wyższego.

Wymagania aplikacyjne


Wnioskodawcy:/>

 1. mieć ukończone 18 lat,
 2. ukończyli szkołę średnią lub zostali absolwentami szkół średnich,
 3. bądź zdrów,
 4. nie są karani,
 5. być gotowymi przestrzegać praw, przepisów i zasad ChRL i Yunnan University , oraz
 6. być obywatelami spoza Chin z ważnymi paszportami.

Czas i procedury aplikacji


Czas aplikacji: od 1 marca do 31 lipca każdego roku./>

Procedura składania wniosków: Wnioskodawcy mogą zarejestrować się na miejscu przez siebie lub swoich zastępców, lub wysyłając pocztą wszystkie materiały do ​​aplikacji do CIS przed upływem terminu. Adres rejestracyjny i adres korespondencyjny: College of International Students of Yunnan University , No 2 North Cuihu Road, Kunming, Prowincja Yunnan, Chiny (kod pocztowy: 650091).

Materiały aplikacyjne

 1. Formularz aplikacyjny dla studentów zagranicznych na Yunnan University który można pobrać na naszej stronie internetowej (http: // www.cis.ynu.edu.cn). Formularz musi być wypełniony w sposób jasny i kompletny, wraz ze zdjęciem paszportowym wnioskodawcy.

 2. Oryginalna lub potwierdzona notarialnie kopia dyplomu ukończenia szkoły średniej. Dowód ukończenia jest wymagany, gdy wnioskodawca jest jeszcze uczniem szkoły średniej.

 3. Oryginalna lub potwierdzona notarialnie kopia transkrypcji liceum wnioskodawcy.

 4. Świadectwo HSK skarżącej z grupy 3 lub wyższej.

 5. Kopia ważnego paszportu wnioskodawcy i sześć zdjęć paszportowych.

 6. Kandydaci, którzy posiadają wykształcenie wyższe lub prowadzą zaawansowane studia w języku chińskim, powinni dostarczyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu lub świadectwa ukończenia studiów i transkrypcję.

 7. Dokumenty, które są dowodami zdolności kandydatów we wszystkich aspektach, takich jak świadectwo urodzenia, zalecenie jest korzystne dla przyjęcia.

* Wszystkie oryginały i notarialne kopie wymienione powyżej będą w języku chińskim lub angielskim.

Wstęp


Kandydaci, którzy przesłali wszystkie wyżej wymienione materiały aplikacyjne i posiadają kwalifikacje, wezmą udział w egzaminie wstępnym dla studentów zagranicznych./>

O egzaminie wstępnym:

Czas: koniec sierpnia.

Format: Test pisemny i wywiad

Przedmioty: Wszechstronne chińskie; Przegląd chińskiej kultury.

Wyniki: Wyniki przyjęcia zostaną opublikowane w Internecie (strona internetowa: http://zsb.ynu.edu.cn/) i wysłane pocztą elektroniczną do dopuszczonych kandydatów. Powiadomienie o przyjęciu zostanie wysłane na adres wnioskodawcy.

Opłaty


Opłaty rejestracyjne (tylko nowi goście są zobowiązani do zapłaty): 400 juanów za osobę./>

Czesne: 17 000 juanów za osobę rocznie.

Kontakt

Adres: College of International Students of Yunnan University , No 2 North Cuihu Road, Kunming, Prowincja Yunnan, Chiny
Kod pocztowy: 650091
Tel .: 86-871-65033471, 65033472
Faks: 86-871-65148513
E-mail: cisynu@ynu.edu.cn
Witryna: http://www.cis.ynu.edu.cn

Program taught in:
Chiński
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Sierp. 2019
Duration
Skontaktuj się ze szkołą
W pełnym wymiarze godzin
Cena
17,000 CNY
Czesne: 17 000 juanów za osobę rocznie. Opłaty rejestracyjne (tylko nowi goście są zobowiązani do zapłaty): 400 juanów za osobę.
By locations
By date
Data początkowa
Sierp. 2019
Application deadline

Sierp. 2019

Location
Application deadline
Data końcowa