Read the Official Description

Cele i zadania tego programu to:

 • Wyposażyć obecnych lekarzy w rachunkowość i finanse w niezbędną wiedzę i umiejętności, aby usprawnić zarządzanie rachunkowością finansową, zarządzaniem finansami i analizą inwestycji.
 • Wyposażyć potencjalnych praktyków w rachunkowości i finansów w niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie wchodzenia płynów do przemysłu.
 • Nieustannie badaj i rozpowszechniaj najnowszą wiedzę na temat współczesnych osiągnięć w księgowości, audycie, finansach i inwestycjach oraz dziedzinach pokrewnych.
 • Identyfikacja i analiza kluczowych zmian paradygmatu we współczesnym świecie oraz ich wpływu na rachunkowość i finanse.
 • Połącz teorię rachunkowości i finansów z jej praktycznym zastosowaniem w przestrzeni korporacyjnej i przemysłowej poprzez studia przypadków i doświadczenia studentów.


Wymagania wstępne

 • Aby przystąpić do Programu, uczniowie muszą zdać 5 przedmiotów na poziomie zwyczajnym (lub jego odpowiedniku), w tym w języku angielskim i matematycznym z co najmniej stopniem C.
 • Poza pięcioma (5) przedmiotami na poziomie zwyczajnym, student musi zaliczyć co najmniej dwa przedmioty na poziomie zaawansowanym, najlepiej zarządzanie biznesem, rachunkowość, ekonomię, matematykę i geografię.
 • W zaaprobowanych przypadkach student może być zwolniony z części I, pod warunkiem, że student nie ukończy pełnego programu w czasie krótszym niż trzy pełne lata akademickie.
 • Spośród zwolnionych w części I punktów kredytowych kandydatów nie należy przekraczać liczby kursów oferowanych w tej części.


Czas trwania nauki

Przebieg studiów dla B. Comm. w rachunkowości i finansów jest zwykle 4 lata składające się z ośmiu (8) semestrów studiów i jednego roku akademickiego lokowania. Połączenie modułów w ramach programu Honors Degree jest wystarczająco szerokie, aby umożliwić studentowi pokrycie różnych zagadnień z zakresu rachunkowości i finansów.


Możliwości zawodowe

 • Księgowi finansowi
 • Księgowi odpowiedzialni za koszty i zarządzanie
 • Menedżerowie finansowi
 • Doradcy finansowi
 • Menedżerowie funduszy
 • Maklerzy giełdowi
 • Zarządzający portfelami
 • Analitycy inwestycyjni
 • Audytorzy wewnętrzni i audytorzy zewnętrzni
 • Biegli księgowi
 • Academic / Lecturing


Struktura programu

Część 1: Semestr 1

 • COAF 1101 Rachunkowość finansowa IA / COAF 1107 Rachunkowość IA
 • Analiza ilościowa COAF 1102 dla biznesu I
 • COAF 1103 Zasady zarządzania
 • COAF 1104 Wprowadzenie do informatyki i umiejętności informacyjnych
 • COAF 1105 Financial Mathematics I
 • COAF 1106 Komunikacja biznesowa

Część 1: Semestr 2

 • COAF 1201 Rachunkowość finansowa IB / COAF 1207 Rachunkowość IB
 • COAF 1202 Analiza ilościowa dla biznesu II
 • IDPL 1203 Badania pokoju i przywództwa
 • COAF 1203 Zasady marketingu
 • COHR 1204 Prawo gospodarcze
 • COAF 1205 Financial Mathematics II
 • COAF 1206 Micro Economics

Część 2: Semestr 1

 • COAF 2101 Rachunkowość finansowa IIA
 • COAF 2102 Corporate Finance I
 • COAF 2103 Audit Skills and Process
 • COAF 2104 Makroekonomia
 • COAF 2105 Rachunek kosztów i zarządzania I
 • COAF 2106 Prawo spółek

Część 2: Semestr 2

 • COAF 2201 Rachunkowość finansowa IIB
 • COAF 2202 Corporate Finance II
 • COAF 2203 Finanse publiczne
 • COAF 2204 Metody badawcze
 • COAF 2205 Rachunek kosztów i zarządzania II
 • COAF 2206 Analiza inwestycyjna i zarządzanie portfelem

Część 3

COAF 3001 Industrial Attachment

 • Raport uczniowski dotyczący pracy zawodowej
 • Raport oceny akademickiego przełożonego
 • Raport oceny pracodawcy

Część 4: Semestr 1

 • COAF 4101 Sprawozdanie finansowe
 • COAF 4102 Zaawansowana teoria wyceny aktywów
 • COAF 4103 Opodatkowanie I
 • COAF 4104 Zaawansowany audyt
 • COAF 4105 Rachunkowość zarządcza
 • COAF 4106 Analiza i zarządzanie ryzykiem

Część 4: Semestr 2

 • Zaawansowana rachunkowość finansowa COAF 4201
 • COAF 4202 Systemy informacyjne rachunkowości
 • COAF 4203 Opodatkowanie II
 • Rachunek sektora publicznego COAF 4204
 • COAF 4205 International Finance
 • COAF 4206 Rozprawa
Program taught in:
Język angielski

See 16 more programs offered by Lupane State University »

Last updated June 29, 2018
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Luty 2019
Wrześ. 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
By locations
By date
Data początkowa
Luty 2019, Wrześ. 2019
Application deadline

Luty 2019, Wrześ. 2019