Bachelor of Computer Information Systems

An-Najah National University

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Bachelor of Computer Information Systems

An-Najah National University

Wydział

Wydział Inżynierii i Technik Informacyjnych

Opis programu.

CIS obejmuje projektowanie, programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. CIS daje uczniom praktyki naukowe i proces tworzenia oprogramowania, który daje możliwość przekształcenia ich w towary i usługi, które można wprowadzić na rynek (tj. Technologię). Zajmuje się także opracowywaniem standardów i analiz systemów oraz projektowaniem i rozwojem systemów informatycznych. CIS stara się uzbroić uczniów w umiejętności, wiedzę i narzędzia, które pomagają im w rozwoju nowoczesnych i inteligentnych systemów informacyjnych wykorzystujących najnowsze dostępne technologie. Ponadto program obejmuje wszystkie etapy analizy i projektowania specyfikacji do projektowania baz danych, opracowywania aplikacji oraz monitorowania wdrażania i administracji.

Udogodnienia

Studenci tego programu mogą korzystać z pracowni komputerowej z różnymi programami, takimi jak: Visual Studio, Oracle, itp., Oraz bibliotekami i innymi obiektami.

Przemysł

Program ma umowę o współpracy z ośmioma firmami IT, takimi jak Spark, Israa, Ultimate, Qurtoba, Andalus, Intership, PichPoint, Art Technology. Umowa ta pozwala uczniom odwiedzać firmy i korzystać z ich różnych obiektów i współpracować ze mną przy tworzeniu Systemów Informacyjnych. Ponadto, istnieją powiązania między stażami w firmach IT a jakakolwiek firma ułatwia IT w ich pracy. A także niektóre z dołączonych projektów dyplomowych są zwykle organizowane we współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi.

Nauczać i uczyć

Metody nauczania i uczenia się przyjęte w tym programie obejmują wykłady, seminaria, projekty kursów, prezentacje studentów i prace domowe. Wszystko to obejmuje nowoczesne urządzenia technologiczne, takie jak nowoczesne oprogramowanie, ppowerpoint i inne.

Prace i ocena

Kryteria oceny obejmują: Egzaminy (pierwszy, drugi i ostatni), projekty kursów z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania, prac domowych i prezentacji.

Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski
An-Najah National University

Ostatnia aktualizacja January 24, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Sierp. 2019
Duration
Czas trwania
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
Price
Cena
40 JOD
Na godzinę kredytową
Locations
Palestyna - Nablus
Data rozpoczęcia : Sierp. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Sierp. 2019
Palestyna - Nablus
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą