Read the Official Description

Bachelor of Film and Television Production Management

Studia w języku angielskim na Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University . Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University . W Krakowie. ZA DARMO!

Pomysł

Czy jesteś zainteresowany filmem lub telewizją? Czy chciałbyś zostać członkiem ekipy filmowej lub telewizyjnej zamiast być widzem? Jeśli tak, to ten kurs jest dla Ciebie!

Zdobędziesz szeroką wiedzę na temat filmu i telewizji. Poznasz obowiązki członków ekipy filmowej, a także poznasz etapy produkcji filmowej i telewizyjnej. Począwszy od scenariusza, poprzez okres zdjęciowy aż do postprodukcji.

Nauczysz się pracować z scenarzystami, reżyserami, aktorami, dziennikarzami, DOP-ami, mikserami dźwięku, projektantami i redaktorami.

Dowiesz się zarówno o technice i technologii, jak io prawnych aspektach produkcji filmowej i telewizyjnej. Będziesz ćwiczyć planowanie, budżetowanie i raportowanie. Zdobywając te specjalistyczne umiejętności, będziesz mógł rozpocząć karierę jako producent filmowy lub telewizyjny, kierownik produkcji (PM), kierownik ds. Produkcji lub pięter, pierwszy zastępca dyrektora (pierwszy AD), nadzorca skryptowy, wydawca lub producent pokazowy.

Praktyczne umiejętności

Kurs oferuje studentom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności.

Zajęcia będą prowadzone przez praktyków filmowych i telewizyjnych - pracują między innymi dla TVN, Krakowskiej Fundacji Filmowej, Krakowskiego Biura Festiwalowego (KBF) oraz niezależnych producentów.

Warsztaty odbędą się w profesjonalnym wyposażonym studiu filmowo-telewizyjnym im. Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University . Studenci skorzystają z praktycznych porad zespołu studyjnego: dziennikarzy, operatorów kamer, inżynierów dźwięku, redaktorów, inżynierów studyjnych. Studenci mają również dostęp do rozwiązywania złożonych problemów biznesowych.

Program

Studia trwają trzy lata, 6 semestrów, kończą się egzaminem dyplomowym i obroną pracy licencjackiej. Za każdy semestr student powinien otrzymać 30 punktów ECTS. Program studiów obejmuje następujące moduły: podstawową wiedzę, szczegółową wiedzę i umiejętności praktyczne. Studenci mają możliwość wyboru niektórych przedmiotów. Grupa praktycznych tematów obejmuje warsztaty TV Production I i II oraz warsztaty filmowe I i II. Warsztaty i ćwiczenia prowadzone są przez praktyków z branży filmowej i telewizyjnej. Program obejmuje również obowiązkową 3-miesięczną praktykę (praktyka szkolenia zawodowego).

Aby zostać studentem ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ FILMU I TELEWIZJI, wykonaj następujące czynności:

Krok 1:

Wypełnij formularz rejestracyjny na stronie Uniwersytetu.

Krok 2:

Wpłać wypłatę Rekrutacji - 100,00 PLN

Krok 3:

Prześlij następujące dokumenty do biura rekrutacyjnego:

a) wypełniony formularz rejestracyjny, wydrukowany i należycie podpisany

b) kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, należycie potwierdzoną w celu uzyskania zgodności z oryginalnym dokumentem przez uprawnionego pracownika Uniwersytetu (oryginalny dokument musi być dostępny do wglądu)

c) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał musi być dostępny do wglądu), a w przypadku obcokrajowca - paszport (oryginał musi być dostępny do wglądu), lub poświadczona notarialnie kopia, w przypadku cudzoziemca - akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (oryginał musi być dostępny do wglądu)

d) dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej

e) jedno (1) pełnokolorowe zdjęcie (35 x 45 mm, wykonane na jednolitym, jasnym tle, o dobrej rozdzielczości, skutecznie imitujące naturalny odcień skóry, pokrywające obszar od szczytu głowy do górnej części ramiona, tak aby twarz zajmowała 70% - 80% obrazu, wyraźnie pokazując oczy, zwłaszcza źrenice i brwi, skierowane bezpośrednio w obiektyw aparatu, bez nakryć głowy lub okularów przeciwsłonecznych, z szeroko otwartymi oczami, patrząc prosto przed siebie, nieokreślony przez włosy).

Dokument potwierdzający faktyczne przedłożenie wyżej wymienionych dokumentów będzie zawierał informacje o tym, kiedy możesz oczekiwać, że decyzja o zatrudnieniu będzie gotowa do odbioru.

Krok 4:

Dokumentuj znajomość języka angielskiego na jeden z następujących sposobów:

a) wyniki egzaminu maturalnego (kandydaci posiadający nowy maturalny egzamin maturalny z nowym egzaminem maturalnym), przy czym następujące wyniki uznaje się za wystarczające podstawy do przystąpienia do studiów akademickich:

  • w części pisemnej:
    • na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym - z wynikiem 50% lub wyższym
  • w części ustnej:
  • w roku szkolnym 2011/2012, aw kolejnych latach - z wynikiem 50% lub wyższym
  • przed rokiem szkolnym 2011/2012 - na rozszerzonym poziomie - z wynikiem 50% lub wyższym

b) egzamin wstępny (kandydaci posiadający maturalny egzamin maturalny i studenci zagraniczni). Egzaminy będą odbywać się w siedzibie Uczelni (w terminach wyznaczonych przez Uniwersytet) oraz w centrach egzaminacyjnych autoryzowanych przez AFM na Ukrainie.

c) odpowiedni certyfikat językowy

d) dyplom potwierdzający:

  • ukończenie Wydziału Anglistyki lub Lingwistyki Stosowanej
  • ukończenie szkoły dla nauczycieli języków obcych
  • ukończenie edukacji akademickiej za granicą - z językiem angielskim jako oficjalnym językiem nauczania

e) w przypadku kandydatów posiadających dyplom IB (International Baccalaureate) wydany przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, wystarczającą podstawą przyjęcia na studia jest egzamin International Baccalaureate, który uzyskał następujące wyniki:

1) Język angielski na wyższym poziomie (HL) - 4 punkty lub więcej

2) Język angielski ze składnikiem literackim (A2) - 4 punkty lub więcej

3) Kandydaci posiadający dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, dla których angielski był językiem urzędowym zarówno z instrukcji, jak i egzaminów, są również uprawnieni do przyjęcia na studia akademickie, z zastrzeżeniem tego faktu należycie udokumentowane przez sporną szkołę. Dotyczy to również kandydatów posiadających dyplomy EB (European Baccalaureate) lub świadectwa ukończenia szkoły średniej uzyskane za granicą, pod warunkiem, że istnieją oficjalne podstawy, aby takie świadectwa były oficjalnie uznawane za równoważne z ustawowym świadectwem ukończenia szkoły średniej, możliwym do uzyskania w Polsce

Krok 5:

Proszę zebrać decyzję o wyniku rekrutacji z biura rekrutacyjnego w wyznaczonym terminie.

Krok 6:

W ciągu 7 dni od otrzymania wyżej wymienionej decyzji, proszę się zarejestrować w Biurze Rekrutacyjnym:

a) pisemną deklarację uczestnictwa w projekcie

b) Umowa uczestnictwa w projekcie

c) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika Projektu, zgodnie z wymaganiami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Krok 7:

W ciągu 7 dni od podpisania wyżej wymienionej Umowy zapłać kaucję zwrotną w wysokości 2 000,00 PLN. Kaucja zostanie zwrócona użytkownikowi po ukończeniu studiów w wyznaczonym terminie, zgodnie z odpowiednim sylabusem.

Program taught in:
Język angielski

See 1 more programs offered by Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University »

Last updated July 17, 2018
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Paźdz. 2019
Duration
6 semestry
W pełnym wymiarze godzin
Cena
Free
By locations
By date
Data początkowa
Paźdz. 2019
Application deadline

Paźdz. 2019