Bachelor of Finance

KIMEP University

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Bachelor of Finance

KIMEP University

O BFIN

Program Bachelor of Finance (BFIN) zapewnia studentom dogłębną znajomość następujących tematów:

 • teoria i zastosowanie finansów korporacyjnych;
 • podstawy analizy inwestycji i zarządzania portfelem;
 • charakter, strukturę i funkcje instytucji finansowych;
 • regulacja, nadzór i zarządzanie instytucjami finansowymi.

Po pomyślnym ukończeniu programu Bachelor of Finance absolwenci będą mogli:

 • opisywać i stosować techniki budżetowania kapitałowego w ocenie decyzji inwestycyjnych;
 • wykazać umiejętności analityczne i obliczeniowe w określaniu optymalnego poziomu struktury kapitału;
 • analizować aktualne otoczenie biznesowe i inwestycyjne (krajowe i międzynarodowe), w tym wpływ zmian kursów walutowych, stóp procentowych i inflacji, podejmując decyzje dotyczące inwestycji i zarządzania portfelem;
 • wyjaśnić i zastosować metody oceny wydajności portfela;
 • wykazać się wiedzą z zakresu analizy sprawozdań finansowych banków, a także operacji bankowych i wyników działalności;
 • opisać przepisy finansowe i wymogi dotyczące nadzoru oraz wykazać umiejętności obliczeniowe w obliczaniu współczynnika wypłacalności;
 • opisywać i stosować pojęcia i teorie etyki, ponieważ dotyczą dziedziny finansów.

Bachelor Degree Requirements

Kategoria kursów

Godziny kredytowe

Ogólne wymagania edukacyjne

33

Wymagania dotyczące programu

64

Wymagania specjalizacji programowej

32

Praktyka

6

Wychowanie fizyczne

8

Praca dyplomowa

2

Egzamin państwowy

1

Łączna liczba godzin kredytowych wymaganych do ukończenia studiów

146

Możliwości stypendialne

Istnieje wiele możliwości stypendiów opartych na osiągnięciach dla studentów kazachstańskich i międzynarodowych.
Studiując na KIMEP University , studenci mogą ubiegać się o stanowiska w niepełnym wymiarze godzin dostępne na terenie kampusu uniwersyteckiego.
Skontaktuj się z biurem pomocy finansowej , jeśli chcesz ubiegać się o stypendium.

Ta szkoła oferuje programy z:
 • Język angielski


Ostatnia aktualizacja July 16, 2018
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Wrześ. 2019
Duration
Czas trwania
4 lat
Price
Cena
71,900 KZT
Locations
Kazachstan - Almaty, Almaty Province
Data rozpoczęcia : Wrześ. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Wrześ. 2019
Kazachstan - Almaty, Almaty Province
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą