Bachelor of Science in Architecture

Informacje ogólne

Przeczytaj więcej o tym programie na stronie internetowej uczelni

Opis programu

  • Wydział Architektury
  • Stopień do uzyskania: licencjat, inżynier, architekt
  • Czas trwania: 4 lata (8 semestrów, w tym miesięczny staż w VII semestrze)
  • Język angielski
  • Punkty ECTS: 240

architecture, gang, modern

Program przeznaczony jest dla osób chcących studiować architekturę. Został opracowany, aby kształcić przyszłych architektów zarówno w zakresie wiedzy technicznej, jak i rozwijać ich świadomość w zakresie wartości estetycznych i zorientowanych na człowieka. Umożliwia studentom rozwijanie umiejętności związanych z kształtowaniem terenów zurbanizowanych zarówno w zakresie elementów małej architektury, obiektów użyteczności publicznej, jak i wieloprzestrzennych projektów urbanistycznych.

Zajęcia w ramach programu studiów opierają się na wiedzy z dyscyplin wywodzących się z nauk technicznych: architektury, urbanistyki, budownictwa i sztuki czy historii sztuki.

Głównym celem zajęć jest przygotowanie absolwentów - inżynierów architektów - do kariery zawodowej oraz świadomego i kompetentnego udziału w kształtowaniu przestrzeni stanowiących przestrzeń życiową jednostek i grup.

Wymagania wstępne

Świadectwo ukończenia szkoły, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, list motywacyjny i portfolio.

Portfolio powinno zawierać 5-10 prac wykonanych własnoręcznie dowolną techniką formatu A3, w tym minimum: 2 czarno-białe rysunki postaci ludzkich, 1 rysunek kompozycji złożonej z brył geometrycznych, 1 rysunek architektoniczny, inne prace o dowolnej tematyce. Oprócz oryginałów należy przesłać zdjęcia lub skany w wersji cyfrowej.

Możliwości zawodowe

Absolwenci studiów I stopnia posiadają kwalifikacje do podjęcia pracy zawodowej jako pomocnicy oraz wykonawcy i nadzoru budowlanego w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem. Ukończenie studiów pierwszego stopnia umożliwia absolwentowi kontynuowanie studiów drugiego stopnia.

Ostatnia aktualizacja Lis 2020

Informacje o uczelni

Gdańsk University of Technology (Polish name: Politechnika Gdańska) is one of the oldest universities in Poland and the largest technical university in Northern Poland. It was established in 1904 and ... Czytaj więcej

Gdańsk University of Technology (Polish name: Politechnika Gdańska) is one of the oldest universities in Poland and the largest technical university in Northern Poland. It was established in 1904 and since then has been educating world-class engineers in various areas of science and technology. Located in Gdańsk – a city with a thousand-year tradition and the gate to the Polish coastal line – it is the perfect place to study and enjoy student life. Pokaż mniej