Read the Official Description

Nowoczesne projekty budowlane znane są ze złożoności projektu i szybkości realizacji. Wymagają znacznego wykorzystania zasobów, takich jak materiały, siła robocza, sprzęt i finanse. Większość projektów realizowanych jest w warunkach niedoboru zasobów i cierpi na brak pewności w ich dostawach. Opóźnienia w pracy spowodują wzrost kosztów, ponieważ dla każdego projektu istnieje skomplikowana relacja czas-koszt. Potrzeba odpowiedniego planowania i zarządzania budową nigdy nie może być nadmiernie podkreślana.

Program studiów Bachelor of Science in Construction ma na celu zapewnienie solidnej bazy naukowej i profesjonalnej wiedzy w dziedzinie zarządzania budową oraz krytyczne rozwiązanie obecnych i zmieniających się potrzeb branży budowlanej. Aby pomyślnie osiągnąć sukces w branży budowlanej, uczniowie muszą zrozumieć aspekty techniczne budowy, stosując praktyki i narzędzia zarządzania budową w celu utrzymania kontroli i dostarczania świadomych, optymalnych decyzji. Program koncentruje się na zrozumieniu technologii budowy, zarządzania budową i procesów zarządzania produkcją. Program dotyczy również ogólnych umiejętności i zdolności niezbędnych do konkurowania na rynku pracy.

Program dotyczy kombinacji technologii inżynieryjnych, technik budowlanych i zarządzania. Jest przeznaczony do przygotowania absolwentów na stanowiska kierownicze w branży budowlanej. Na poziomie osobistym program będzie wpajał profesjonalne i etyczne podejście, które będzie sprzyjać rozwojowi osobistemu absolwentów, szacunku do samych siebie i aspiracji zawodowych.

Efektem kształcenia

  • Umiejętność zdobywania wiedzy i rozumienia zarządzania budową, technologii budowy oraz związanej z tym wiedzy i praktyk.
  • Umiejętność zastosowania technik, umiejętności i narzędzi zarządzania projektami, technologii budowy, szeroko pojętego zarządzania do praktyki zarządzania budową.
  • Umiejętność krytycznego myślenia i zastosowania naukowego podejścia do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem budową.
  • Zdolność do skutecznego komunikowania się z zachowaniem pewności ustnej, wizualnej i pisemnej.
  • Umiejętność nawiązania odpowiedzialnej relacji interpersonalnej i intrapersonalnej z dobrym duchem pracy zespołowej.
  • Umiejętność stosowania wysokich standardów etycznych i moralnych w praktykach zawodowych i interakcji społecznych.
  • Umiejętność poszukiwania informacji i akceptowania nowych pomysłów oraz samodzielnego uczenia się.
  • Umiejętność wykorzystania wiedzy i umiejętności menedżerskich w celu zidentyfikowania potencjalnych możliwości biznesowych.
  • Umiejętność wykazania umiejętności przywódczych i proaktywności
Program taught in:
Język angielski
Universiti Teknologi Malaysia

See 25 more programs offered by Universiti Teknologi Malaysia »

Last updated June 1, 2018
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Stycz. 2020
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
By locations
By date
Data początkowa
Stycz. 2020
Application deadline

Stycz. 2020

Location
Application deadline
Data końcowa