Read the Official Description

Celem tego programu jest:

 • Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz zrównoważonego rozwoju branży turystycznej i hotelarskiej poprzez edukację, szkolenia i badania.
 • Rozwijanie wysoko wykwalifikowanych i innowacyjnych menedżerów, którzy są wszechstronni i posiadają podstawową wiedzę dla branży, takie jak kwestie prawne, ekonomika turystyki, usługi gastronomiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, turystyka
 • Rozwijaj menedżera, który jest w stanie promować lokalną, regionalną i międzynarodową różnorodność kulturową poprzez zarządzanie konferencjami, administracją hotelową oraz podróżami i turystyką.


Wymagania wstępne

Aby przystąpić do Programu, kandydat musi zdać 5 przedmiotów na poziomie zwyczajnym (lub równoważnym), w tym angielskim i matematycznym z co najmniej stopniem C.

Poza pięcioma (5) przedmiotami na poziomie zwyczajnym kandydat musi zaliczyć co najmniej dwa przedmioty na poziomie zaawansowanym, najlepiej na kierunku biznesowym i geograficznym.

W zatwierdzonych przypadkach kandydat może zostać zwolniony z części I, pod warunkiem, że student nie ukończy pełnego programu w czasie krótszym niż trzy pełne lata akademickie.


Czas trwania nauki

4 lata Konwencjonalne i Block Release.


Możliwości zawodowe

 • Academia (Researcher, Lecturer
 • Zarządzanie imprezami
 • Doradztwo w zakresie podróży
 • Lot
 • Szef kuchni
 • Zarządzanie żywnością i napojami
 • Zarządzanie hotelem / domkiem
 • Marketing turystyki i hotelarstwa
 • Przedsiębiorca turystyki i hotelarstwa
 • Przewodnik po wycieczce
 • Zarządzanie rozrywką


Struktura programu


Część 1: Semestr 1

 • COTH 1101 Wprowadzenie do turystyki
 • COTH 1102 Wprowadzenie do branży hotelarsko-gastronomicznej
 • COAF 1103 Zasady zarządzania
 • COAF 1104 Wprowadzenie do informatyki
 • COAF 1106 Komunikacja biznesowa
 • COAF 1107 Rachunkowość 1A
 • IDPL 1101 Badania pokoju i przywództwa

Część 1: Semestr 2

 • COTH 1201 Rooms Division Management (Teoria i praktyka)
 • COAF 1203 Zasady marketingu
 • COHR 1202 Wprowadzenie do analizy ilościowej dla biznesu
 • COTH 1202 Tourism Hospitality Law
 • COAF 1206 Micro Economics
 • COAF 1207 Rachunkowość 1B

Część 2: Semestr 1

 • COTH 2101 Jedzenie
 • COTH 2102 Transport dla turystyki
 • COTH 2103 Turystyka regionalna i międzynarodowa (teoria i praktyka)
 • COAF 2104 Makroekonomia
 • COTH 2104 French I
 • COTH 2105 Koszt Hospitality

Część 2: Semestr 2

 • COTH 2201 Jedzenie
 • COTH 2202 Zarządzanie operacjami front office (teoria i praktyka)
 • COTH 2203 Zarządzanie finansami w turystyce i hotelarstwie
 • COTH 2204 French II
 • COHR 2206 Metody badawcze
 • COHR 2204 Przedsiębiorczość

Opcje

 • COTH 2205 niemiecki
 • COTH 2206 Portugalski
 • COTH2207 Mandaryński

Część 3

 • COTH 3001 Industrial Attachment
 • Raport uczniowski dotyczący pracy zawodowej
 • Raport oceny akademickiego przełożonego
 • Raport oceny pracodawcy

Część 4: Semestr 1

 • COTH 4101 Rozwój turystyki i zarządzanie I (teoria i praktyka)
 • COTH 4102 Zarządzanie żywnością i napojami (teoria i praktyka)
 • COTH 4103 Turystyka i hotelarstwo Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • COTH 4104 Marketing produktów i usług turystycznych i hotelarskich
 • COTH 4105 Etyka w biznesie oraz zarządzanie turystyką i hotelarstwem
 • COHR 4106 Hotel i zarządzanie instytucjonalne

Część 4: Semestr 2

 • COTH 4201 Rozwój turystyki i zarządzanie II (teoria i praktyka)
 • COTH 4202 Międzynarodowe zarządzanie hotelarstwem (teoria i praktyka)
 • COTH 4203 Zarządzanie strategiczne dla turystyki i hotelarstwa
 • COTH 4203 Zarządzanie operacjami turystycznymi (teoria i praktyka)
 • COTH 4204 Zarządzanie jakością usług (teoria i praktyka)
 • COTH 4206 Rozprawa
Program taught in:
Język angielski

See 16 more programs offered by Lupane State University »

Last updated June 29, 2018
Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Luty 2019
Wrześ. 2019
Duration
4 lat
W pełnym wymiarze godzin
By locations
By date
Data początkowa
Luty 2019, Wrześ. 2019
Application deadline

Luty 2019, Wrześ. 2019