Read the Official Description

cele edukacyjne

1) Aby zapoznać się z podstawowymi pojęciami teorii i geografii; 2) W celu uzyskania podstawowych pojęć w dziedzinie ochrony środowiska, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Geographic Information Sciences; 3) W celu opanowania metod i technik analizy geograficznej (zbiór danych, selekcji, przetwarzaniem i interpretacją) i zastosować je w kontekstach geocomputational i realnym; 4) W celu uzyskania zdolności do obserwowania i interpretowania krajobrazu; 5) Aby wyrazić teoretyczno-praktyczną wiedzę z potrzebami współczesnego społeczeństwa, przyczyniając się do rozważań na temat problemów i proponowanie rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, planowania przestrzennego i rozwoju; 6) Aby zinterpretować różnorodność i złożoność terenu oraz wzajemne powiązania zjawisk o charakterze środowiska z innymi o charakterze gospodarczym, społecznym i kulturalnym; 7) Aby wyrazić geograficzną know-how z innymi know-hows, szczególnie podczas współpracy w zespołach interdyscyplinarnych, 8) przekazywanie wiedzy i know-how w dziedzinie geografii dla różnych odbiorców.

Warunki dostępu

Studenci mogą być dopuszczone do Szkolnictwa Wyższego za pośrednictwem Krajowego Konkursu dostęp do szkolnictwa wyższego, specjalne konkursy / ustrojów i układów wejściowych, systemy ponownej rejestracji, zmian kursów i transferów. Aby ubiegać się o dostęp do szkolnictwa wyższego poprzez Ogólnopolskim Konkursie, studenci muszą spełniać wymagania opisane w DGES / dostęp do szkolnictwa wyższego.

Stopień wstępne

Czas trwania: 3 lata / 6 semestrów.

Studenci muszą wykonać 180 punktów: 120 punktów opartych na obowiązkowych jednostek programowych, 30 punktów, aby zostać wybrane w zestawie fakultatywnych optionals i 30 punktów podejmowanych w wolnych-elekcyjny optionals lub małoletniego innej dziedzinie naukowej. Każdy semestr, student nie może zarejestrować się w więcej niż 30 punktów, z zachowaniem pierwszeństwa, gdy zostały one ustawione. Na początku każdego semestru, studenci zostaną poinformowani o jednostkach programowych do przeprowadzenia w celu przywłaszczenia ich do kariery akademickiej.

Licencjackich studenci mogą nadal korzystać z różnych programów mobilności, w której FCSH / NOVA uczestniczy jako Erasmus +, programy wymiany Almeida Garrett, między innymi, a także uczestniczyć w badaniach w ramach jednostek naukowych Wydziału.

Dostęp do innych kursów

Zakończenie stopnia licenciatura pozwala posiadaczowi na zastosowanie programów magisterskich lub innych studiów podyplomowych, w tym te, które nie nadają stopnia.

zasadom oceny

Studenci FCSH są oceniane na podstawie prac opracowanym przez semestru na podstawie udziału w zajęciach, prezentacja pisemnych i ustnych sprawdzianów i egzaminów. W rezultacie uzyskuje się poprzez ciągłą oceną lub oceny badań jest wyrażana w skali od 0 do 20 ° C. Aby uzyskać zezwolenie, studenci muszą mieć co najmniej 10 punktów, aby zdać jednak, którzy nie mają jeszcze jedną szansę, aby powtórzyć egzaminy. PROCEDURY DOTYCZĄCE OCENY: - Pracownik-Student - Studenci ze statusem najlepszych sportowców - matek i ojców studentów - liderów asocjacyjnych - Military - Pozostałe szczególnych zasad przewidzianych prawem. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami mogą skorzystać z warunków nauczania i uczenia się w celu zaspokojenia ich potrzeb.

Program taught in:
Język angielski
Portuguese (Portugal)

See 13 more programs offered by Universidade Nova de Lisboa - Faculty of Social Sciences and Humanities »

Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Wrześ. 2019
Duration
3 lat
W pełnym wymiarze godzin
Cena
1,064 EUR
1 063,47 € / rok 3 000,00 € / rok (International Student)
By locations
By date
Data początkowa
Wrześ. 2019
Application deadline

Wrześ. 2019

Location
Application deadline
Data końcowa