Read the Official Description

główny Celem wydziału - Przygotowanie kawalerów w dziedzinie ekonomii i zarządzania przedsiębiorstw i organizacji, organów państwowych i samorządu terytorialnego, zgodnie z wymogami państwowych standardów kształcenia, Numer licencji 0000827 Seria 90L01 reg. Numer 0770 z dnia 18 czerwca 2013 roku oraz certyfikat serii Akredytacyjnej BB numer 000932 (numer rejestracyjny 0922 z 25.04.2011 miasta)

Obszar aktywności zawodowej absolwentów

Gospodarcza, finansowa, marketing, produkcja i usługi gospodarcze i analitycznych w różnych branż, dziedzin i form własności; banki komercyjne, giełdy, ubezpieczenia i fundusze inwestycyjne, firmy konsultingowe, organy administracji publicznej i samorządów, aby zapewnić skuteczne zarządzanie organizacją, organizacji systemów kontroli, poprawie zarządzania w zgodzie z trendami rozwoju społecznego i gospodarczego, zapewnienie efektywnego zarządzania organizacją, udział w organizacji i funkcjonowanie systemów zarządzania państwowych i komunalnych, poprawy zarządzania zgodne z trendami rozwoju społeczno-gospodarczego. Przedmiot działalności zawodowej - różne organizacje i państwa i podziału systemu gospodarki komunalnej, procesy życia gospodarczego, politycznego, społecznego, organizacyjnego i problemy funkcjonowania i rozwoju państwa i jego podmiotów regionalnych i lokalnych.

kierunek "Economy" realizowane na Wydziale Szkolenie w następujących profilach:

 • Finanse i kredyt
 • bankowy
 • ubezpieczenie
 • Księgowość, audyt i analiza
 • Ekonomika przedsiębiorstw i organizacji
 • handel

z cesją stopnia "Bachelor" z wydaniem dyplomu państwowego.

Czesne: Formularz niepełnym wymiarze czasu pracy - 28 000 rubli za semestr, forma w niepełnym wymiarze godzin - 21 000 rubli za semestr.

Wśród dyscyplin, które studiują studentów studiujących na kierunku "Ekonomia", jest to cykl profesjonalnych dyscyplinach takich jak ramy kontroli; podatki i podatków; zarządzanie finansami; spółki finansowe; system budżetowa Federacji Rosyjskiej, na rynku papierów wartościowych.

Test wejście

Rekrutacja studentów na Wydziale jest przeprowadzane zgodnie z zasadami przyjmowania do szkół wyższych o wynikach egzaminu:

 • matematyka
 • język rosyjski
 • wiedza o społeczeństwie

Wnioskodawcy, którzy otrzymali wykształcenie zawodowe (HRE), podstawowe zawodowe (NGO) i wtórne (kompletne) kształcenia ogólnego do 1 stycznia 2009 roku może przejść test wstępny w dyscyplinach: matematyka, rosyjski język, nauki społeczne (w przypadku profilu wykształcenia średniego - test "matematyka" tylko od dyscypliny).

Formy i warunki szkolenia

Na podstawie średniej pełnej edukacji:

 • w niepełnym wymiarze czasu (wieczorem) forma edukacji - 5 lat;
 • Studia niestacjonarne - 5 lat.

Na podstawie średniej (profilowane)

 • w niepełnym wymiarze czasu (wieczorem) forma edukacji - 4 lata;
 • Studia niestacjonarne - 4 lata.
Program taught in:
Rosyjski

See 4 more programs offered by Baltic Humanitarian Institute »

Ten kurs jest Campus based
Data początkowa
Wrześ. 2019
Duration
4 - 5 lat
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Cena
28,000 RUB
By locations
By date
Data początkowa
Wrześ. 2019
Application deadline

Wrześ. 2019