Kurs Inżynieria Produkcji jest kurs, który zapewnia najszerszy zakres zastosowań możliwych specjalistów, ponieważ umożliwia profesjonalny inżynier produkcji działa w różnych segmentach rynku. Wśród badanych podmiotów są te techniki, procesów, zarządzania jakością i wielu innych dziedzinach wiedzy, które pozwalają na większą elastyczność, zapewniając, że zawodowi szeroki obszar wiedzy.

Wszyscy producenci towarów i usług konsumpcyjnych miał możliwość mieć profesjonalną tego obszaru działającego w ich jednostkach. Inżynier produkcji mogą pracować w każdym segmencie firm, odpowiedzialnych za różne działania, co oznacza duże szanse na zatrudnienie.

Program prowadzony przez:
Portuguese (Brazil)

Zobacz 1 więcej kursów w Universidade Braz Cubas (UBC) »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Mar 2020
Duration
10 semestry
W pełnym wymiarze godzin
Cena
866 BRL
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Mar 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń

Mar 2020