JĘZYK I LITERATURA KAZACHU

Informacje ogólne

Opis programu

CELE PROGRAMU EDUKACYJNEGO: kształtowanie wartości uniwersalnych i społeczno-osobowych; kształtowanie kultury ekologicznej, fizycznej, etycznej, prawnej i kultury myślenia; pogłębione poznanie współczesnych koncepcji i osiągnięć językoznawstwa i literatury ogólnej, problemy metod nauczania języka i literatury kazachskiej; kształtowanie podstawowej wiedzy, nawyków i umiejętności niezbędnych w działalności zawodowej.

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ: działalność edukacyjna; działalność badawczo-eksperymentalna; działalność organizacyjno-zarządcza; działalność społeczno-pedagogiczna; działalność edukacyjna; działalność naukowo-techniczna; działalność informacyjna.

PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ: działalność edukacyjna - licea ogólnokształcące, licea, gimnazja; działalność naukowo-badawcza - młodszy pracownik naukowy w jednostkach naukowo-badawczych; działalność literacko - twórcza - instytucje literatury, kultury, wydawnictwa; działalność organizacyjno-menadżerska - licea, gimnazja, licea, uczelnie mające bezpośredni związek ze specjalnością; działalność produkcyjno-zarządcza - działy korespondencji handlowej i dokumentacji organów państwowych, różnych przedsiębiorstw; konsultant ds. literatury.

DYSCYPLINY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ: język i literatura kazachska, problemy narodowego stanu duchowego, wychowanie życzliwości, człowieczeństwa i humanizmu, formacja wysoce świadomych obywateli społeczeństwa.

Ostatnia aktualizacja Sty 2021

Stypendium Keystone

Dowiedz się, jakie możliwości daje Ci nasze stypendium

Informacje o uczelni

Training in Eurasian Humanitarian Institute (EAGI) allows receiving the prestigious and demanded full-time and part-time education and reduced terms on the Bachelor's degree specialities.

Training in Eurasian Humanitarian Institute (EAGI) allows receiving the prestigious and demanded full-time and part-time education and reduced terms on the Bachelor's degree specialities. Pokaż mniej