Głównym celem wydziału - przygotowanie kawalerów w prawo zgodnie z wymaganiami państwowych standardów kształcenia, Numer licencji 0000827 Seria 90L01 reg. Numer 0770 z dnia 18 czerwca 2013 roku oraz certyfikat serii Akredytacyjna BB numer 000932 (reg. Pokój nr 0922 z 25.04.2011 miasta)

Obszar aktywności zawodowej absolwentów

Usługi prawne w różnych branż, dziedzin i form własności; banki, giełdy, ubezpieczeń i firm inwestycyjnych, firm konsultingowych, rzecznictwo notariusza.

Kierunek "prawo" na Wydziale realizowane szkolenia w profilach:

  • obywatelski
  • Publiczno-prawnym
  • Międzynarodowe prawne

Do głównych dziedzin: teoria państwa i prawa, historii państwa i prawa Rosji, Historii Państwa i Prawa Zagranicą, Prawa Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, prawa cywilnego, prawa karnego, na podstawie działalności notariuszy, prawa podatkowego.

Program prowadzony przez:
Rosyjski

Zobacz 4 więcej kursów w Baltic Humanitarian Institute »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Sie 2019
Duration
4 - 5 lat
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa