Kierunek Informatyka w Biznesie i Administracji

Na kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji studenci zdobywają wiedzę z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu, bezpieczeństwie publicznym i administracji. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów administracyjnych i biznesowych.

Student potrafi samodzielnie tworzyć nowe oprogramowania przy wykorzystaniu współczesnych języków programowania, projektować bazy danych, stosować nowoczesne technologie informacyjne w obszarze e-biznesu, uczestniczyć w realizacji projektów informatycznych oraz zarządzać nimi, współuczestniczyć w procesach komputerowego wspomagania zarządzania. W trakcie studiów przygotowujemy studentów do egzaminów specjalistycznych z zakresu Technologii Informatycznych według standardów CISCO: CCNA, CCNP. Atutem studiów jest praktyczny proces kształcenia realizowany na potrzeby żołnierzy zawodowych.

Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów:

  • Technologie internetowe
  • Systemy informatyczne w zarządzaniu
  • Zarządzanie i administrowanie sieciami teleinformatycznymi

Profil absolwenta

Dzięki zdobytej wiedzy i uzyskanym umiejętnościom absolwenci studiów na kierunku Informatyka w Biznesie i Administracji mogą uzyskać zatrudnienie w następujących instytucjach:

  • sektorze publicznym (wojsko, policja) – na stanowiskach specjalistów z zakresu projektowania, budowy i administrowania sieciami teleinformatycznymi;
  • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych – na stanowiskach informatyków i specjalistów z zakresu administrowania sieciami;
  • przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych – na stanowiskach specjalistów w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń telekomunikacyjnych.
Program prowadzony przez:
  • Polski

Zobacz 5 więcej kursów w University of Applied Sciences in Wałcz »

Ten kurs jest Na kampusie
Data początkowa
Duration
3 lat
W pełnym wymiarze godzin