Kierunek Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji

Informacje ogólne

Opis programu

Kierunek Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji

Na obecnym rynku pracy pojawiło się zapotrzebowanie na pracowników o nowych, inżynierskich standardach umiejętności. Nasz instytut, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, kształci fachowców z zarządzania i inżynierii produkcji. Wiedza z zakresu samego zarządzania już nie wystarcza. Firmy potrzebują osób, które mają wykształcenie łączące umiejętność rozwiązywania problemów z wiedzą o całym cyklu produkcyjnym wyrobu lub usług. Pracodawcy poszukują kadry znającej specyfikę określonej gałęzi przemysłu, umiejącej analizować zasoby informacji, rozwiązywać zagadnienia z zakresu technologii produkcji. Nasi absolwenci to osoby posiadające umiejętność rozwiązywania problemów z zarządzania i inżynierii produkcji z pomocą systemów komputerowych.

Kształcimy przyszłych pracowników, potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z umiejętnościami menedżerskimi. Nasz kierunek należy do grupy studiów szczególnie pożądanych na rynku pracy. Tytuł inżyniera z zarządzania i inżynierii produkcji daje możliwości szybkiego podjęcia pracy po ukończeniu studiów, ponieważ pracodawcy potrzebują specjalistów z tej dziedziny.

Specjalności uruchamiane w trakcie trwania studiów:

 • Zarządzanie zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi
 • Logistyka przemysłowa
 • Organizacja transportu, inżynieria ruchu drogowego

Dostępne w wersji kształcenia przemiennego (bezpłatne studia dualne w wersji popołudniowej i sobotniej). Możliwe uznanie wcześniejszych osiągnięć jako efektów uczenia się (zaliczanie doświadczenia zawodowego i wykształcenia zdobytego poza uczelnią w poczet studiów).

Studenci i absolwenci wszystkich kierunków studiów, mają możliwość uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, uprawniających do nauczania w szkołach wszystkich typów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Profil absolwenta

Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji przygotowany jest do:

 • zarządzania procesami produkcyjnymi w wybranym zakresie inżynierii produkcji;
 • organizowania i zarządzania personelem;
 • koordynowania prac zespołów pracowniczych;
 • udziału w realizacji i wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych dotyczących innowacji technologicznych i organizacyjnych;
 • udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania.

Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji posiada umiejętność:

 • kojarzenia problemów technicznych z ekonomicznymi;
 • właściwego przygotowania i organizacji procesu produkcyjnego z oceną wyników ekonomicznych;
 • posługiwania się technologią IT;
 • budowy i obsługi kompleksowych systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwach.
Ostatnia aktualizacja Sty 2017

Informacje o uczelni

Misj? Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej w Wa?czu jest pozyskiwanie i transfer wiedzy dla kreowania przedsi?biorczo?ci i kultury. Powinno?ci? naszej Uczelni jest budowanie przestrzeni interesów w prz ... Czytaj więcej

Misj? Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej w Wa?czu jest pozyskiwanie i transfer wiedzy dla kreowania przedsi?biorczo?ci i kultury. Powinno?ci? naszej Uczelni jest budowanie przestrzeni interesów w przekazywaniu i zastosowaniu wiedzy oraz generowanie impulsów do stymulowania rozwoju kultury i sportu. Pokaż mniej