Licencjackie z informatyki (sieci komputerowych)

Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTeM

Opis programu

Przeczytaj oficjalny opis

Licencjackie z informatyki (sieci komputerowych)

Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTeM

Wyniki nauczania przedmiotu

Oczywiście stopień licencjata w Informatyka, licencjackie (Sieci komputerowe) (z wyróżnieniem) skierowany jest do produkcji dużej wiedzy i umiejętne absolwentów w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Absolwenci są właściwe w zaawansowanej wiedzy specjalistycznej i umiejętności w zakresie analizy, rozwoju, instalacji, administrowania, obsługi i kontroli systemu sieci komputerowej i komunikacyjnej.

Perspektywy kariery

Absolwenci mogą być zatrudnieni w sektorach państwowych i prywatnych, jak również podejmowanie przedsięwzięć biznesowych własnych. Pozycje odpowiednie dla absolwentów, w tym Executive Information System, analityk systemowy, Informatyki Bezpieczeństwa Executive, administrator projektu sieci, Network Programmer inżyniera sieciowego.

Efekty uczenia się

Celem FTMK do prowadzenia Licencjat z informatyki (sieci komputerowe) Program jest produkcja studentów z następujących cech: - w stanie wdrożyć wiedzę nabyte w Informatyki i Technologii Informacyjnych.

  • Potrafi analizować, tworzyć i rozwijać aplikacje ICT.
  • Potrafi analizować, tworzyć, montaż, konfiguracja, wdrożenia, zarządzania, utrzymania i zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwa sieci.
  • Może rozwijać zaliczek aplikacji sieciowych komputera.
  • Możliwość uzyskania uznania organizacji zawodowych.
  • Potrafi rozwiązywać problemy krytycznego i twórczego, i są w stanie skutecznie komunikować.
  • Może przyczynić indywidualnych lub grupowych umiejętności w różnych dyscyplinach i dziedzinach.
  • Może odzwierciedlać wysokie poczucie własnej wartości, etyki, silne wartości moralne, przywództwa i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości.
  • Potrafi wykonywać ciągłe samokształcenie uzyskanie wiedzy i umiejętności.
Ta szkoła oferuje programy z:
  • Język angielski
Czas trwania i cena
Ten kurs jest Na kampusie
Start Date
Data rozpoczęcia
Stycz. 2019
Duration
Czas trwania
W pełnym wymiarze godzin
Price
Cena
12,438
na pierwszym roku. 11,770.00 RM w kolejnych latach.
Locations
Malezja - Malacca, Malacca
Data rozpoczęcia : Stycz. 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą
Dates
Stycz. 2019
Malezja - Malacca, Malacca
Termin nadsyłania zgłoszeń Skontaktuj się ze szkołą
Data zakończenia Skontaktuj się ze szkołą