Organizational Leadership - Human Administracja Zasobów

&nbsp

Bachelor of Organizational Leadership z koncentracją w Administracji Zasobów Ludzkich (BOLS / HRA) stopnia ma na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności w teorii i zastosowań związanych z zasobami ludzkimi. Kursy obejmują takie tematy, jak zatrudnienie i pośrednictwo pracy, wynagrodzenie, świadczenia, relacje pracownicze, analizy pracy, szkolenia i rozwój, a także umiejętności przywódczych opartych na zasadach chrześcijańskich.

&nbsp


Dlaczego Human Administracja Zasobów?


BOLS / RHA program będzie przygotować się do funkcji kierowniczych w ekscytujących pozycji w dziedzinie Human Resource. BOLS / HRA stopień zapewnia również doskonałe przygotowanie studentów do wzmocnienia ich potencjału przywództwa i zarządzania poprzez realizację podyplomowe studia zarządzania zasobami ludzkimi, rozwój zasobów ludzkich, administracji gospodarczej, lub innych dziedzin.Szczegóły zajęć


Administracja Zasobów Ludzkich obejmuje kursy w szkolenia i rozwój, rachunkowości i budżetowania, odszkodowania w uzupełnieniu do wymogów organizacyjnych podstawowych przywództwo w wygodnym formacie 8-tygodni.


Kształcenia ogólnego (36 godzin semestr) - kursy w zakresie komunikacji, literatury, nauk humanistycznych, sztuki, matematyka, nauki przyrodnicze, nauki społeczne i behawioralne, a badania chrześcijańskie. Kursy te są postrzegane jako liberalny element sztuki o stopniu i są fundamentalne do wyższych kursów podziału.


Podstawowych kursów (36 godzin semestr) - Kursy w organizacyjnego przywództwa, zarządzanie jakością, krytyczne myślenie, komunikacji biznesowej, zarządzania, socjologii i psychologii.


Koncentracja HRA (12 godzin semestr) - kursy szkolenia i rozwoju, rachunkowości i budżetowania oraz systemów informacyjnych.


Ogólne Fakultety (wystarcza godzin wypełnić wymagania 120 godzin na stopień) - kursy, które pozwalają studentom na podjęcie dodatkowej pracy u osób, które ich interesują, a które będą przydatne w ich karierze. Ważne jest, aby skonsultować się z doradcą przy wyborze fakultatywnymi.

Zobacz 11 więcej kursów w Anderson University South Carolina »

Ten kurs jest Online, Na kampusie
Data początkowa
Sie 2019
Sie 2019
Duration
Skontaktuj się ze szkołą
Zaoczne
W pełnym wymiarze godzin
Wg lokalizacji
Wg daty
Data początkowa
Sty 2020
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data początkowa
Sie 2019
Termin nadsyłania zgłoszeń

Sie 2019

Location
Termin nadsyłania zgłoszeń
Data końcowa

Sie 2019